Sloboda a pravda sa vzájomne potrebujú

Ondrej Prostredník29. 3. 2023

Kultivovanie pravdy potrebuje slobodu. Aj v cirkvi.

Shares

Nadácia Herberta Haaga udelila ceny za rok 2023. Ocenenie získala nemecká teologička Julia Enxing a redakcia internetového časopisu <<feinschwarz.net>>. Ocenili tých, čo svojou prácou zápasia o slobodu v cirkvi. Tých, čo zápasia o to, aby cirkev nebola zväzujúcim prostredím disciplíny založenej na strachu a moci hierarchického aparátu, ale aby bola priestorom slobody, v ktorom sa rodia myšlienky inšpirujúce spoločnosť k vzájomnému rešpektu medzi ľuďmi. Ako vo svojej práci zdôrazňuje tohtoročná laureátka Julia Enxing, aj rešpektu človeka k životnému prostrediu.

Pre mňa, ako laureáta ceny nadácie Herberta Haaga z roku 2020, bolo zaujímavé porovnávať myšlienkový svet tohto podujatia a správy o pripomienke 35. výročia sviečkovej manifestácie za slobodu náboženského vyznania a občianske práva v Československu.

Najlepšie to pre mňa nepriamo pomenoval vo svojom príhovore predseda nadácie Odilo Noti. Parafrázoval myšlienku nedávno zosnulého zakladateľa tejto nadácie Hansa Künga. Sloboda a pravda sa vzájomne potrebujú.

Náboženská sloboda nie je jednosmerný koncept, ktorý má cirkvi umožniť, aby o pravde uvažovala vo svojich dogmaticky nemenných a hierarchickým systémom hermeticky uzavretých štruktúrach. Aj pravda, na ktorú sa odvoláva cirkev a každé iné náboženské spoločenstvo, musí v demokratickej spoločnosti obstáť v slobodnej a pluralite názorov otvorenej kritickej diskusii. Bez toho sa náboženská sloboda môže stať v lepšom prípade cestou k vyschnutiu inšpiratívneho prameňa náboženských myšlienok a v horšom prípade nástrojom na posilňovanie náboženského fundamentalizmu neschopného reflektovať princípy liberálnej demokracie.

Neviem, či niekto v tomto svetle zhodnotil 35 rokov náboženskej slobody na Slovensku. Mne sa po včerajšom stretnutí s laureátmi Ceny Herberta Haaga za slobodu v cirkvi zdá, že slovenské cirkvi a slovenská spoločnosť je v tomto práve teraz na rozhodujúcej križovatke.

Kultivovanie pravdy potrebuje slobodu. Aj v cirkvi.

Shares