Smútočné oznámenie

10. 4. 2021

So smútkom a vďačnosťou sa lúčime s Hansom Küngom
Shares

 

Milé priateľky a priatelia nadácie Weltethos Schweiz, milé priateľky a priatelia nadácie Herberta Haaga za slobodu v cirkvi.

So smútkom a vďačnosťou sa lúčime so spoluzakladateľom a dlhoročným prezidentom nadácie Welthetos Schweiz a nadácie Herberta Haaga za slobodu v cirkvi.

Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Hans Küng sa narodil 19. marca 1928 v Sursee a zomrel 6. apríla 2021 v Tübingene. Hans Küng sa ako kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg a autor zasadzoval za katolicizmus otvorený svetu, reformne orientovaný a bezpodmienečne ekumenický.

Základné teologicko-filozofické a historické otázky čo znamená byť kresťanom si kládol z pohľadu moderny. Odkedy mu vatikánska Kongregácia pre náuku viery odňala oprávnenie učiť, venoval sa medzináboženskému a interkultúrnemu dialógu ako profesor ekumenickej teológie, riaditeľ Inštitútu ekumenických štúdií Univerzity Tübingen a zakladateľ nadácie Svetový étos: „Bez svetového étosu neprežijeme. Nebude vo svete pokoja bez pokoja medzi náboženstvami. Nebude pokoja medzi náboženstvami bez medzináboženského dialógu.“

Küngovo teoretické aj praktické úsilie v týchto otázkach sa vyznačovalo otvorenosťou, nebojácnosťou a dôslednosťou. Vedúcou myšlienkou jeho angažovanosti bolo: viera bez slobody nemá ani nárok ani budúcnosť. Neplatí to len pre katolícku cirkev, ale platí to pre všetky náboženstvá a svetonázory. Hans Küng bol celosvetovo známy a rešpektovaný teológ a publicista a jeho spoločenský ohlas možno označiť za jedinečný. Bezpočet ľudí všetkých konfesií a náboženstiev v ňom videli nebojácneho priekopníka, jasnozrivého proroka a vytrvalého posla nádeje. Jeho otvorenosť a priamosť sú pre nás rovnako povzbudením ako záväzkom.

Miesto posledného odpočinku Hans Künga bude mestský cintorín v Tübingene. Spomienková slávnosť vo švajčiarskom Luzerne sa kvôli covidu odkladá na jeseň, budeme o tom včas informovať.

za nadáciu Herberta Haaga, Odilo Noti, Zürich

za nadáciu Weltethos Schweiz, Hans Ambühl, Sursee

Shares