Spojení v pozitívnom vzdore na podporu pápeža Františka

18. 6. 2018

Tlačová správa po IV. Medzinárodnej konferencii katolíckych reformných hnutí a organizácii (ICRN) v Pezinku.
Shares

Pezinok. Päťdesiat katolíkov z 18 krajín a 4 kontinentov sa zišlo 11. – 15. júna 2018 v Pezinku. Ako členovia Medzinárodnej siete reformných katolíckych hnutí a organizácií (icrn.info), vytvorenej v roku 2013, sa účastníci tohtoročnej konferencie dozvedeli od členov bývalej československej podzemnej cirkvi o pozitívnom vzdore.  Skupina sa inšpirovala svedectvami ľudí, ktorí prežili ťažké utláčanie počas vtedajšieho komunistického režimu.

„Ceníme si odvážne činy biskupa Dávidka a iných, ktorí rozpoznali pastorálnu potrebu priniesť sviatosti veriacim spoločenstvám,“ povedal Peter Križan zo skupiny ok21 – Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia. „Musíme vytrvať a bdieť, aby sme nepremeškali Turíce 21. storočia,“ dodal Peter Križan.

„Ich odvaha, integrita a pripravenosť riskovať za slobodu a pokračujúci život cirkvi vzbudzuje úctu,“ povedala Deborah Rose-Milavec, líderka reformnej organizácie FutureChurch v Spojených štátoch.

„Cítime sa zarmútení z toho, ako títo ľudia, ktorí konali podľa svojho svedomia, znášali dvojnásobný útlak z rúk vtedajšieho režimu  ale aj porevolučnej  cirkvi, zvlášť ženy, ktoré boli v tom čase vysvätené,“ povedala Kate McElwee, vedúca Konferencie ordinácie žien v Spojených štátoch.

„Odmietnutím spolupráce s režimom našli títo ľudia nové spôsoby ako spolu tvoriť cirkev a žiť evanjelium,“ povedala Martha Heizer, členka predstavenstva We Are Church International. „Snažíme sa ísť v ich šľapajach.“

Po revolúcii v roku 1989, kedy sa politická sloboda stávala čoraz reálnejšou, sa oficiálna cirkev  vrátila k svojím diskriminačným praktikám a odmietla uznať fakulty niekoľkých z tých, ktorí boli vysvätení v podzemnej cirkvi, zvlášť nasledovníkov biskupa Dávidka.

„Inšpirovaní hnutím podzemnej cirkvi sa usilujeme o dosiahnutie radikálnejšej, inkluzívnej, synodálnej, ekumenickej cirkvi, hľadajúcej spravodlivosť,“ povedal Markus Heil, predseda iniciatívy Pfarrei vo Švajčiarsku a moderátor konferencie. „Niektorí v našich rozhovoroch stále dúfajú, že sa cirkev zmení, zatiaľ čo iní už rezignovali na súčasnú inštitúciu, stále sa však angažujú za veriacich ľudí.“

„Reformné hnutie bude pokračovať dvojitou stratégiou, aby podporilo reformný prístup pápeža Františka a súčasne podporilo nové spôsoby vedenia kresťanských farností ako rovných od tej najnižšej úrovne,“ povedal Christian Weisner, člen výboru We Are Church Nemecko. „Silne podporujeme významné reformy, ktoré pápež František zavádza napriek silnému odporu v cirkevnej hierarchii,“ zdôraznil.

Aby členovia ICRN splnili potreby Božieho ľudu, zaväzujú sa angažovať za rovnosť žien v cirkvi, práva a inklúziu LGBTQI, podporovať katolíkov, aby uplatňovali svoje základné práva a zodpovednosti a podporiť vytvorenie nových modelov pre farnosti a kresťanský život spoločenstiev.

„Som dojatý a rád, keď vidím, že pracovné skupiny budú pokračovať vo svojej práci a spolupráci  aj po konferencii  na diaľku,“ povedal Helmut Schüller, predseda rakúskej Iniciatívy farárov.

Účastníci konferencie prišli z Argentíny, Austrálie, Rakúska, Brazílie, Českej republiky, Estónska, Nemecka, Veľkej Británie, Indie, Írska, Holandska, Poľska, Ruska, Slovenska, Južnej Kórey, Švajčiarska, Ukrajiny a Spojených štátov.

Shares