Stretnutie pri vianočnom stole je naše slnko

Kristina ako sprievodkyňa dobrou smrťou

Kristina Križanová bola v relácii RTVS 31.10.2020 Sobotné reflexie  u Vincenta Štofaníka.

Stíšte sa, počúvajte, rezonujte,…

(03.11.2020)