Sugardating v stredoveku

Peter Križan3. 12. 2017

Máme sa pohoršovať nad vzťahmi, ktoré sú tak veľmi tradičné?
Shares

Dnes sa vo viedenskej Albertine skončila výstava Das Zeichnen der Welt (Ako nakresliť svet). Výstava sa venovala grafickému dielu Pietra Bruegela st. (1525 – 1569). Ako prídavok spracovali kurátori tému predajnosti.

Pieter Bruegel st. (1525 – 1569), Maliar a kupec, 1565

16. stor. bolo pre maliarov v protestantských zemiach (aj v dnešnom Holandsku) zložité. Obrazoborecká vlna (nespravíš si žiaden obraz, Ex 20, 4) bola veľmi silná a jej obeťou boli najmä umelecké diela s kresťanskou tematikou. P. Bruegel sa vyrovnával s obmedzeniami a tlakom doby aj filozoficky a svoje myšlienky vyjadril v obrazovom slovníku, ktorý mu bol vlastný. Aká je úloha umenia? Čo znamená sloboda tvoriť? Na obraze Umelec a kupec, vykreslil umelca ako pekného človeka, ktorý je pohrúžený do svojej tvorby a ostentatívne si nevšíma okolitý chamtivý svet. Ten zosobňuje nesympatická postava akože znalca umenia, ktorý už siaha po mešci, aby získal čerstvé dielo rovno zo stojana. Kurátori zaradili dvojicu do skupiny obrazov Nerovné páry. Ich spoločnou témou je predajnosť. Bohatý z dvojice sa pokúša preklenúť nevyrovnateľný rozdiel peniazmi. Na Bruegelovom diele je predmet autorovej tvorivosti a kupcovej chamtivosti mimo obrazu, ale kupcova ruka v mešci bije do očí. Na ďalších dvoch obrazoch je však jasné čo je v ponuke (mladosť) a za čo (mešec s peniazmi).

Albrecht Dürer (1471 – 1528), Nerovný pár (“prísľub lásky”), 1495

Starec siaha do mešca, aby mohol prebehnúť transfer do pootvoreného mešca v lone dievčiny. Ten očividne nie je prázdny, aj v stredoveku sa zrejme dalo na sugardatingu zarobiť.

Jacob Hoefnagel (1573 – 1632), Nerovný pár („Mladý muž sa túli k starej žene“), 1602

podľa Leonarda Da Vinciho

Pravá mladíkova ruka sa predáva, ľavá hladká poriadne nabitý mešec. Že by sa už vtedy hovorilo „svrbí ma ľavá dlaň“?

Shares