Synoda 2015 pod drobnohľadom Hermanna Häringa

Hermann Häring15. 9. 2015

Hermann Häring odpovedá aj na otázky, ktoré si Lineamenta 2015 nekladú. V slovenčine exkluzívne pre ok21.
Shares

Nemecký teológ  Hermann Häring  pripravil  veľmi zaujímavú teologickú reflexiu na aktuálnu tému celosvetovej biskupskej  Synody 2014  a pripravovanej Synody 2015, ktorá sa uskutoční v Ríme v októbri 2015.  Obe synody majú ambíciu zásadne sa vyjadriť k téme „Cirkev a rodina“.

V prvej časti svojho textu  Hermann Häring  reflektuje záverečný text Synody 2014. 

Druhá časť dokumentu obsahuje odpovede Hermann Häringa na otázky, ktoré vo forme dotazníka rozposlalo vedenie synody cirkvi na celom svete „Lineamenta 2015“ ako podklad na diskusiu pred tohtoročnou Synodou 2015.

Originálny text Hermann Häringa (v nemčine) z 12.03.2015 je dostupný na stránke partnerskej organizácie Zeitgemäß glauben. Preklad a poznámky Peter Križan.

Zobrazený dokument je možné zobraziť v zväčšení na celú obrazovku pri kliknutí
v rámci rámika vpravo úplne dole.

Text vo formáte .pdf je možné stiahnuť na tejto linke: HermannHäring: O čo ide biskupskej Synode 2015

Kto je Prof. Hermann Häring?

Hermann Häring, nar. 1937, bol po maturite osem rokov v jezuitskej reholi, študoval filozofiu a pracoval s mládežou. Teológiu študoval v Tübingene (1964 – 1968), kde obhájil doktorát na tému Obraz cirkvi v Bultmannovskej škole a habilitoval na tému Zlo u Augustína. V rokoch 1970-1980 pracoval pod vedením Hansa Künga ako vedecký pracovník na Inštitúte pre ekumenický výskum v Tübingene. V roku 1980 nastúpil na miesto profesora systematickej teológie Univerzity v Nijmegene (Holandsko); bol kolegom a neskôr nástupcom svetoznámeho Edwarda Schillebeeckxa. V rokum1999 prevzal katedru Vedeckých teórií a teológie a založil interdisciplinárny Inštitút pre teológiu, vedu a kultúru.

  1. Häring je ženatý a od svojho emeritovania v roku 2005 žije znova v Tübingene. V súčasnosti sa jeho vedecký záujem sústreďuje osobitne na otázky ekumenického a medzináboženského dialógu a obnovy cirkvi. Je vedeckým poradcom projektu Weltethos (Svetový étos). V roku 2009 bol vyznamenaný cenou nadácie Herberta Haaga za slobodu v cirkvi.

Z najnovšej bibliografie:

  • Keine Christen zweiter Klasse! Wiederverheiratete Geschiedene – ein theologischer Zwischenruf. Nie sú to kresťania druhej triedy! Znovuzozosobášení po rozvode –teologické poznámky. (Freiburg 2014);
  • Versuchung Fundamentalismus. Glaube und Vernunft in einer säkularen Gesellschaft. Pokušenie fundamentalizmu. Viera a rozum v sekulárnej spoločnosti. (Gütersloh 2013);
  • Freiheit im Haus des Herrn. Vom Ende der klerikalen Weltkirche. Sloboda v Pánovom dome. O konci klerikálnej svetovej cirkvi. (Gütersloh 2011);
  • Im Namen des Herrn. Wohin der Papst die Kirche führt. V mene Pánovom. Kam vedie pápež cirkev. (Gütersloh 2009);
  • a dva zborníky [LIT-Verlag (Berlin/Münster)2008, 2011] ku knihám Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. o Ježišovi
Shares