Tento zákaz bohoslužieb je o láske k ľuďom

Rastislav Kočan28. 11. 2021

Prečo sa slovenskí biskupi správajú ako lobistické organizácie a žiadajú pre seba privilégiá?

Foto: Jeyaratnam Caniceus

Shares

Na ochorenie COVID na Slovensku zomiera v týchto dňoch v priemere 59 ľudí denne a v najbližších dňoch ich bude ešte viac. V počte novoinfikovaných sme už niekoľko dní najhorší svete (údaje k 27.11 2021).

Mnohé nemocnice zrušili plánované operácie a venujú sa už len pacientom z COVID-om. Ďalšie desiatky až stovky ľudí zomrú na iné choroby, keďže sa im nedostane dostatočnej lekárskej pomoci.

Lekári, sestry a ostatný personál v nemocniciach sú na pokraji síl, unavení a frustrovaní.

Všetci vieme že COVID a sa prenáša najlepšie, keď viacero ľudí trávi spolu čas v uzavretých priestoroch. Variant delta je ešte infekčnejší a stačí mu málo, aby preskočil na ďalšieho človeka. V nemocniciach sú hlavne starší ľudia a na COVID zomierajú predovšetkým seniori.

Stačí si pozrieť vekový profil ľudí, ktorí sú v bežných dňoch ale aj v nedele v kostoloch. Áno, je tam veľmi nadpriemerné množstvo starších ľudí.

Rozumieme už, prečo je v tomto lock-downe potrebné zatvoriť aj kostoly?

Aby sme zachránili chorých v nemocniciach, musíme na každom možnom mieste znížiť hustotu tých, ktorí sú ešte zdraví ale hrozí im, že sa môžu nainfikovať. A to v krátkodobom horizonte môžeme dosiahnuť len tak, že zamedzíme aktivitám, kde dochádza k stretávaniu sa ľudí, a predovšetkým starších ľudí.

Tento dočasný  zákaz verejných  bohoslužieb je o láske k  blížnym – láske k našim seniorom, starším a chorľavým kňazom a o láske k zdravotníkom a ľuďom v nemocniciach.

Je zarážajúce, že slovenské cirkvi toto nechcú pochopiť a vidia iba svoje  záujmy.
Je jasné, že žiadny lockdown nie je príjemný a zatvorené kostoly sú obmedzujúce. Rozumiem, že online stretnutia a online Eucharistia nijak nemôžu nahradiť ľudskú blízkosť.

Slovenskí katolícki biskupi v predvečer začiatku lockdownu napísali stanovisko, kde vyjadrujú svoje rozhorčenie a dovolávajú sa náboženskej slobody. Žiadajú čo najskoršie povolenie verejných bohoslužieb.

Slovenskí katolícki  biskupi sa správajú ako lobistické organizácie. Ide im predovšetkým o svoje záujmy a prehliadajú potreby bežných ľudí. Aj svojich veriacich.

Požadovať  privilégiá pre cirkevné organizcáie je neúctivé a neférové voči celej spoločnosti.

Na kresťanských weboch sa objavili články, ktoré s rozhorčujú nad tým, že lock-down platí aj pre cirkevné organizácie. Že štát nechce, aby sa ľudia stretávali a infikovali nie len v reštauráciách, divadlách, kinách, bazénoch, fitness centrách, nákupných centrách, na športových štadiónoch – ale ani v kostoloch.

Obviňujú štát, že zamedzuje slobode vierovyznania. Ale pritom vlastne žiadajú to, aby mali cirkvi privilégiá pred ostatnými.  Obviňujú vládnych predstaviteľov, že cirkvi utláčajú a pritom vo vláde nikde pred tým nebolo toľko praktizujúcich kresťanov ako je tomu teraz. Vrátane predsedu vlády, ktorý je veľmi otvoreným kresťanom -katolíkom.

Viacerí sa nezdráhajú prirovnávať súčasný covidový lockdown k prenasledovaniu veriacich počas komunizmu, čo je jednak úplne falošné prirovnanie a je to nesmierne neúctivé ku všetkým obetiam totalitného režimu, ktorí skutočne za svoju vieru trpeli.

Žijeme v dobe, kedy hlavný tón v spoločnosti udáva vírus. Žiaľ, je to tak.

V poslednom roku a pol len reagujeme na silu prírody. To, že veľká časť slovenskej populácie odmieta preventívnu ochranu vo forme očkovania znamená, že sa opäť musíme obmedziť v činnostiach a aktivitách, ktoré by inak boli úplne samozrejmé.

Aby sme zachránili tých najzraniteľnejších z nás, musíme sa prispôsobiť a obmedziť. A obmedziť  sa aj v niektorých verejných prejavoch viery.

Dnes, v prvú adventnú nedeľu, zverejnili katolícki biskupi pastiersky list. Pozdravili veriacich z príležitosti začiatku nového cirkevného roka.

Mohli spomenúť situáciu lockdownu, povzbudiť veriacich v ťažkých chvíľach opätovne zavretých kostolov a mohli dať odporúčania, ako sa pripraviť na Vianoce v situácii, keď sa v kostoloch stretávať nemôžeme, lebo sa všetci musíme obmedziť, aby sa nákazlivá choroba nerozširovala a nezabíjala našich rodičov a starých rodičov.

Celý pastiersky list bol však venovaný zmenám v preklade omšových kníh. O lockdowne a duchovných potrebách veriacich nezaznelo ani jediné slovo.

Tento zákaz bohoslužieb je o láske k blížnym– láske k našim seniorom, starším a chorľavým kňazom a o láske k zdravotníkom a ľuďom v nemocniciach.

Cirkvi majú tisíce vysokoškolsko vzdelaných zamestnancov, majú stovky vedeckých pracovníkov, vlastné teologické fakulty, dokonca celú vlastnú univerzitu. Za rok a pol mohli vymyslieť a nájsť tie najvhodnejšie metódy pastorácie pre jednotlivé skupiny veriacich, keď opäť príde lockdown a kostoly budú musieť byť opäť na čas zatvorené.

Je smutné, že mnohí cirkevní predstavitelia ale aj novinári na kresťanských weboch požadujú pre cirkevné organizácie privilégiá oproti ostatným. To je neúctivé a neférové voči celej spoločnosti.

Ukazuje to na mentalitu uzavretosti a nadradenosti, v ktorej mnohí cirkevní predstavitelia žijú.

Pápež František bol medzi nami len pred pár týždňami. Čo sme sa od neho naučili?

Shares