Teológovia kriticky k referendu

Peter Križan2. 2. 2015

Evanjelický teológ Ondrej Prostredník je hovorcom „iného hlasu“ teológov, ich stanovisko prinášame v plnom znení. Ak s ním rezonujete, pridajte sa!
Shares

Otvárame možnosť pridať ku stanovisku ďalšie podporné hlasy (formálne vzdelanie v teológii nie je podmienkou). Svoju podporu adresujte na Ondreja Prostredníka prostrednik@fevth.uniba.sk

Tieto hlasy pribudli po zverejnení stanoviska

Doc. Ing. Štefan Markuš, DrSc., jadrový fyzik, bývalý veľvyslanec SR v Maďarsku

Mgr. Jakub Pavlús, zborový kaplán. Zemianske Kostoľany

Mgr. Rado Gdovin, zborový farár – konsenior, Dobšiná

Mgr. Daniel Koštial, evanjelický farár v Banskej Bystrici

Mgr. Libor Bednár, PhD. evanjelický farár

Mgr. František Korečko, školský farár a učiteľ náboženstva

Bohuslav Piatko, šéfredaktor, DIALÓG, kresťanský diskusný mesačník

Dávid Cielontko, študent, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Samuel Jezný, študent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe

MgA. Janko Siroma – učiteľ na ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava, organista v Bratislave, Dunajskej Lužnej, Srbsko-Kovačica, Jánošík

Mgr. Martin Švikruha, vydavateľ kresťanskej literatúry

Referendum – stanovisko teológov

Stanovisko teológov k referendu 7.2. 2015

Shares