O čo ide reformným spoločenstvám?

Peter Križan19. 4. 2015

V írskom Limericku sa uskutočnilo druhé svetové stretnutie katolíckych reformných hnutí. Žiadajú miestnych biskupov všetkých krajín, aby skutočne podporovali reformné snahy pápeža Františka.
Shares

Predsedníctvo tlačovej konferencie Limerick 2015: Helmut Schüller (Rakúsko), Deborah Rose-Milavec (USA), Astrid Lobo Gajiwala (India) a Tony Flannery (Írsko)

V Limericku sa v dňoch 13. – 16. apríla 2015 uskutočnilo druhé stretnutie farárskych a nefarárskych (farských a občianskych) katolíckych reformných iniciatív. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 30 žien a mužov zo všetkých kútov sveta. Okrem domácej írskej skupiny, hostiteľom bola írska Asociácia katolíckych kňazov (Tony Flannery) sa na práci konferencie podieľali účastníčky a účastníci z Austrálie, Indie, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Spojených štátov, Švajčiarska, Talianska a Veľkej Británie.

Najdôležitejšie závery konferencie:

– výzva biskupom, aby podporili pápežov program na obnovu cirkvi,

– požiadavka na vytvorenie decentralizovanej a participatívnej cirkevnej štruktúry s posilnením miestnych cirkví,

– jednoznačná podpora rovnoprávneho postavenia žien v cirkvi,

– perspektíva otvoreného riadenia cirkvi s plnou účasťou všetkých katolíčok a katolíkov na živote cirkvi aj s možnosťou vziať biskupov na zodpovednosť,

– brať vážne spoluzodpovednosť katolíčok a katolíkov za sociálnu spravodlivosť a riešenie ekologických hrozieb.

Účastníčky a účastníci sa zaviazali, že budú aj naďalej spolupracovať na témach, ktoré považujú za najdôležitejšie pre katolícku cirkev budúcnosti.

Oficiálny text tlačovej správy konferencie Limerick 2015 v anglickom a nemeckom jazyku nájdete cez tieto odkazy:

http://www.tonyflannery.com/press-statement-at-the-end-of-our-conference/

http://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=5774

Shares