Toto je moja hostina

Peter Križan4. 4. 2023

Tvorivo hľadajme variácie veľkonočnej hostiny a usporiadanie sviatočného stola

Shares

Nedeľná nekázeň denníka N a odkaz na podcast.

Vo Veľkonočnom týždni slávime sviatok hostiny. Naša pripomienka je odvodená od poslednej večere, ako keby bola prvá. Ale ona prvá nebola. Hoci sa nám v evanjeliovej tradícii priamo nezachoval Ježišov výrok toto je moja hostina, počas celého pôsobenia ho mnohokrát zopakoval svojím príkladom a praxou.

Ak môžeme sprítomniť Ježiša v krajci chleba alebo v pohári vína, tak ho môžeme sprítomniť aj v vo všetkých našich hostinách, keď plníme jeho odkaz toto robte na moju pamiatku. Ježiš nerátal ani s kňazmi, ani s obetami. Pozýval na hostiny, ktoré boli inscenáciou božieho kráľovstva bez hraníc. Duchovný schengen s voľným pohybom tela aj ducha. Spoločný priestor, do ktorého sú všetci pozvaní bez predbežnej podmienky. Aby sme chceli žiť pospolu a aby sme sa tomu aj učili. Ježišovská pohostinnosť znamená spoločenstvo, účasť a delenie sa, nie obradné premieňanie.

Martha Haizer začala v roku 1995 s aktivitami, z ktorých je dnes celosvetové hnutie My sme cirkev (Wir sind Kirche), a Martha je predsedníčkou zakladateľskej rakúskej organizácie. V roku 2014 ju spolu s manželom Gertom exkomunikovali z katolíckej cirkvi s odôvodnením, že v súkromí svojho domova spolu s priateľmi „slávili eucharistiu bez kňaza“. Je to veľmi zvláštna záležitosť, lebo, úradnícky vzaté, exkomunikácia znamená práve zákaz účasti na slávení eucharistie s kňazom.

Skúsme vnímať súvislosť medzi Ježišovou prvou večerou a našimi hostinami, ktoré analogicky slávime s rodinou a blízkymi na Veľkú noc alebo na Štedrý deň. Predsa tým neupierame úradnej cirkvi copyright a neslúžime omšu podľa cirkevného kánonu, ale slávime svoju lásku a spoločenstvo aj pre seba, aj na Jeho pamiatku.

Smieme slobodne a tvorivo hľadať variácie veľkonočnej hostiny a usporiadanie sviatočného stola zveriť ženám. Zelený štvrtok môžeme osláviť v súkromí doma alebo na dovolenke, a hoci aj verejne v reštaurácii. Nemusia to byť špenátové halušky, ale napríklad tradičná jahňacina ako pri prvej večeri. Alebo ryba, ako si ju delili starovekí kresťania. Prajem vám požehnané spoločenstvo veľkonočnej hostiny.

Shares