Umění zaujmout stanovisko

Peter Žaloudek31. 10. 2023

Neschopnost rozlišovat se rovná souhlasu se zlem

Shares

Existují určité myšlenky, zásady, pravidla, výroky starých filozofů či zakladatelů velkých náboženství, které jsou věčné, pravdivé a platné v každé době, ať již máme jakýkoliv světový názor. Aniž bych teď měl v úmyslu dělat reklamu tomu či onomu velikánovi, rád bych na jeden takový výrok poukázal. Už hodně dlouho jsme totiž svědky samých smutných událostí, a zdá se, že nás to negativní a smutné již přesahuje. A přitom nedovedeme zaujmout stanovisko, či vytvořit si realistický názor. Omlouvám se předem všem těm, na koho tyto řádky zapůsobí jako morální imperativ. Osobně bych si přál, aby vyzněly jako impulz k zamyšlení nad hledáním správné cesty.

Jedním ze známých výroků Ježíše Krista jsou slova: „Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.“ (Mt 5,37). Odborný výklad, řečeno velice stručně a zjednodušeně, neznamená jen to, abychom nelhali, ale hlavně abychom dokázali žít tak, aby naše nitro bylo v dokonalém souladu s tím, jak působíme navenek: jak se chováme, jak mluvíme, jaký máme názor či stanovisko k té či oné věci. Koneckonců o souznění vnitřního s vnějším mluví všechna velká náboženství, nejenom křesťanství. Přesto, či snad právě proto, že svět a události nejsou jen černé a bílé, ale náramně pestré, komplikované a jednoduchá řešení neexistují, je nesmírně důležité, aby se lidé, kteří jsou součástí toho složitého komplexu, v něm dovedli vyznat a hledali pozitivní impulzy. Několik postřehů z dění kolem nás tady a teď.

1. Společnost je šokovaná nárůstem počtu vražd a sebevražd v partnerských vztazích. Je to většinou manžel, kdo neunese stres spojený s rozvodem, a zavraždí nejprve manželku a pak sebe. Psychologové se zamýšlejí nad důvody neschopnosti mužů unést tíhu rozchodu. Při nedávné diskusi v rádiu Ö1 na toto téma psycholožka řekla: „Žena není mužovým majetkem. Jestli ji muž miluje a chce její dobro, musí být připravený i na okamžik případného rozchodu, a natolik bytostně vyzrálý, aby rozchod bez nejmenších komplikací akceptoval. Jestli ale zná sám sebe, vidí, že to nedokáže unést a ztrácí nervy, měl by co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc u psychologa a začal svůj problém řešit.“

2. Dne 20. října 2023 obdržela americká herečka Meryl Streepová ve španělském Oviedu prestižní cenu princezny z Asturie za své celoživotní herecké mistrovství. Tuto cenu každoročně uděluje španělský král osobnostem z různých oblastí veřejného života; je považována za jakousi španělskou obdobu Nobelovy ceny. 74 letá herečka v děkovné řeči kromě jiného řekla: „Darem herectví, které se dokáže vcítit do různých rolí, je nabídka radikální formy diplomacie pro svět, který je stále víc zmítán atmosférou nepřátelství a nestability…“ (ORF NEWS, 21.10.2023).

Jinými slovy: Lidé chodí od starověku do divadel, aby prostřednictvím herců dokázali lépe poznat sami sebe. Jestli někdo jde do divadla jen proto, že se mu líbí nějaká herečka či nějaký herec, je to strašně málo. Na pozadí tragédií i komedií se hloubavému diváku nabízí nejen zrcadlový obraz společnosti a v konečném důsledku i jeho samotného, ale také řešení, jak žít a být lepším člověkem. Čemu se vyhýbat, čeho se vyvarovat, a naopak co u sebe podporovat, na čem budovat…

3. V konfrontaci s nynějšími válečnými konflikty kardinál Schönborn minulý týden napsal: „Stále musím myslet na 200 izraelských rukojmích v Gaze. A na neustále rostoucí počet obětí na obou stranách. Čísla neříkají nic o osobním utrpení. Je otřesné, co se děje dnes v Izraeli, v Gaze, v Náhorním Karabachu, na Ukrajině. Jak by se vedlo mně, kdyby byla postižena moje rodina? Jsme ještě vůbec schopni spolucítit s utrpením jiných? Anebo nás již ovládla globalizace lhostejnosti, jak o tom mluvil papež František?“ A pak svou úvahu zakončil modlitbou jednoho věřícího Žida za děti v Gaze: „Bože, prameni dobra, obrať svůj zrak k dětem, aby ucítili tvé požehnání a tvou pomoc. Zachraň je. Uzdrav je. Kéž spočinou v harmonii jistoty a bezpečí. Vrať jim zpět ztracené dětství. Pohlédni na ně a daruj jim mír.“ Kardinál Schönborn, Heute, 20. 10. 2023

Židovské náboženství je považováno nejen za předchůdce, ale taky staršího sourozence křesťanství. (Větší část Bible je společná pro Židy i křesťany) V obou náboženstvích platí duchovní zásada: Ten, kdo nedovede rozlišovat mezi gradacemi zla, se stává jeho komplicem. Narůstající počet demonstrací namířených buď proti Židům, či schvalující zločiny členů teroristů z hnutí Hamás nejsou jen projevem zmatenosti, ale hlavně signálem nebezpečí exploze hrozivé, nekontrolovatelné tragédie. Kolik jen lidí klade na jednu úroveň bestiální řádění teroristů z hnutí Hamás s válkou státu Izrael namířenou proti této teroristické organizaci. Toto zrovnoprávnění obou faktů, neschopnost rozlišení, je oprávněnou hrozbou pro všechny židy na světě, bez ohledu na to, kde žijí. A z toho mám strach, přesto že nejsem žid.

4. Čím dál tím víc vidíme rozpolcenost: ve společnosti, v církvi, a taky v rodinách. Někdy, ze strachu před explozí konfrontace, raději mlčíme, dusíme v sobě emoce a taky sebe sama tím, že vdechujeme jedovatou společenskou atmosféru. Čím dál tím více, na pozadí různých konfliktů, násilí a válek, např. říkáme: Ruská invaze na Ukrajinu je hrozná, ničím neomluvitelná, ale… Bestiální útok radikálů z Hamásu je neomluvitelný, ale… A toto jsou jen špičky ledovce! Těch „ale“ je tolik … Zamýšlel se již někdo nad tímto „ale“? Jak by dopadly např. norimberské procesy s gestapáky a nacisty, kteří mučili lidi v koncentračních táborech, kdyby tehdy jejich obhájci a zpochybňovači jejich zločinů používali ono „ale“? Jak by měl soud nakládat s vrahem manželky, či jeho dětí, kdyby advokáti namítali „ale“? Nikdo dnes nepopírá poznatky psychologie, ani si nedokáže představit život bez odpouštění a milosrdenství. Ale kde zůstala spravedlnost? Když zloba a zlo proniknou do morku našich kostí a již nebudeme vědět jak dál, začneme možná zpytovat svědomí a řekneme si: ano, měl jsem na tom podíl. Ale tváří v tvář zlu nelze udělat nic jiného, než říct: DOST! ŽÁDNÉ ALE NEEXISTUJE!

Jsem rád, že katolický biskup a kardinál Schönborn, aniž by mluvil o revanši – o pomstě a zbraních – jasnou řečí hluboce spolucítil s 200 týranými izraelskými zajatci Hamásu. Jsem rád, že Meryl Streepová vnímá své životní poslání jako šanci nabídnout lidem zrcadlo, aby se rozhodli pro jednu nebo druhou stranu. Jsem vděčný za Ježíšova slova o jasné řeči: buď s něčím souhlasím, anebo ne. Pro jedno i druhé bych měl mít své důvody. Pádné. Vše ostatní je jen trapné plácání do větru svědčící o mé neschopnosti podívat se do vlastního nitra a zamyslet se nad svým vlastním životem, svou vlastní rozpolceností, která mi brání žít v souladu nitra a chování. Když budu mít jasno sám v sobě, budu mít jasno i s událostmi kolem sebe.

Peter Žaloudek, Vídeň, 21. 10. 2023

Shares