Úradná cirkev má stále mentalitu kastrátizmu

Peter Križan28. 10. 2018

Protest proti zneužívaniu cirkevnej moci
Shares

Tichý protest Anety Petani v katedrále sv. Víta (16.10.2018). Foto: ČTK

Pred 15 rokmi sa prevalilo sexuálne zneužívanie mladistvých klerikmi. Ešte väčšie pohoršenie vzbudilo poznanie, že vyššie hierarchické stupne úradnej cirkvi o tom síce vedeli, ale previnenia klerikov tušovali a utrpenie ich obetí nemiernili. Vtedy sa ukázali ako oprávnené psychoanalytické vývody teológa, psychoanalytika a psychoterapeuta Eugena Drewermanna, ktorý v roku 1989 publikoval hrubiznú knihu Klerici: psychogram ideálu. Sexuálne deviácie sú v každom jednotlivom prípade osobným zlyhaním, ale štatisticky významne častejší výskyt zlyhaní oproti ostatnej populácii je inherentnou charakteristikou cirkevného hierarchického systému. Veľmi podobné závery vyšli aj austrálskemu biskupovi Geoffrey Robinsonovi (pozrite v archíve na tejto stránke).

V blogu Requiem c alebo d (pozrite v archíve na tejto stránke) som popísal, že cirkevná požiadavka ak sú vhodné sopránové alebo (kontra)altové hlasy, treba podľa pradávnej cirkevnej obyčaje využiť výlučne chlapčenské hlasy znamenala tisíce kastrátov ročne len v barokovej Itálii. Inštitucionálne sexuálne zneužívanie mladistvých a myzogýniu nepriamo potvrdil ešte v roku 2003 Ján Pavol II. svojím chirografom, v ktorom nič z tejto odnepamäti praxe neodvolal!

Úradná cirkev sa v snahe odviesť tlak mimo Úrad pokúsila uvoľniť ho cez homosexuálny kanálik. Vznikol rad dokumentov, ktoré mali brániť osobám s hlboko zakorenenými homosexuálnymi tendenciami vstup do klerického stavu. Kanálik sa rozšíril na veľkokapacitné potrubie, ktorým úradná cirkev vyplachuje zo svojho stredu nezriadených homozakorenených. Obetný baránok, ktorého vyženieme z cirkevného chotára so všetkými našimi vinami na chrbte (Lv 16, 21-22), sú homosexuáli. Pritom inštitúciou zavinená, podmienená a stáročia udržiavaná sexuálna nezrelosť sa vzťahuje rovnakou mierou na zakorenených heterosexuálov ako na zakorenených homosexuálov. Že koncept celibátnej parasexuality môže priťahovať (nezrelých) homosexuálov, nie je ich vina, ale vina cirkevnej inštitúcie.

Petr Piťha pri kázni v katedrále sv. Víta 28.09.2018 na sviatok sv. Václava. foto

… přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového (rodového) zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí.

  • Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.
  • Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.
  • Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno.
  • O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno.
  • Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.
  • Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.
  • Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.

Zdá sa, že Petr Piťha, ktorý hlása koncept homosexualizmu, v živote nestretol biológa, genetika, psychológa, sociológa alebo nedajbože sexuológa! Pre českú úradnú cirkev je tragické, že

  1. dala priestor kolosálnemu nezmyslu, ktorý bola žiaľ „vyvedený“ v dôstojnej, dôveryhodnej, milej presvedčivej, osobnej až charizmatickej prezentácii disidentskej ikony Petra Piťhu,
  2. Piťhovi zvýšila kredibilitu, lebo ho nechala rečniť ako prebošta, pričom prebošt kapituly sv. Víta je od roku 2002 biskup Václav Malý, ktorý bol v tom čase služobne v Kanade.
  3. kardinál Duka potvrdil, že Piťhove hlúposti sú úplne v línii aj jeho myslenia, na hanbu cirkevnú aj svetskú pražského arcibiskupa,

Som vďačný za Halíka a Malého, aj keď proti Dukovi nič nezmôžu, aspoň sa ozvali!

Podľa môjho názoru je riešením pre úradnú cirkev deľba a kontrola moci, zrovnoprávnenie žien a dobrovoľný celibát. Hľadanie zástupných vinníkov vlastných zlyhaní je naopak brána ku prenasledovaniu označených skupín a predzvesť náboženských vojen.

Shares