V Košiciach zneli blahoslavenstvá

2. 9. 2018

Amen, amen, hovorím vám: Hľadajte, skúmajte a načúvajte hlasu svojho svedomia.
Shares

Na PRIDE 2018 sa účastníkom prihovoril teológ Ondrej Prostredník. Uverejňujeme jeho liturgiu, v ktorej aktualizoval blahorečenie a pristrihol ho na mieru košických udalostí.

 

Dnes v Košiciach znejú slová blahoslavenia. Myslím, že kým mŕtvi si zasluhujú úctu, povzbudenie blahoslavenia potrebujú živí, ktorí čelia utrpeniu. Preto vám hovorím:

Blahoslavení ste, gayovia, lesby, bisexuáli, transrodové osoby, sestry a bratia. – Ste jedinečným obrazom Božej úžasnej tvorivej sily a lásky.

Blahoslavení ste, keď dokážete zjaviť pravdu o sebe a priniesť ju do láskyplného vzťahu s inými. – Uzdravujete tým a upevňujete spoločenstvo ľudí.

Blahoslavení ste, keď trpíte a odkladáte svoj coming-out, aby ste neranili svojich rodičov a blízkych. – Príde deň, keď nájdete slobodu a prijatie tých, na ktorých vám záleží.

Blahoslavení otcovia a matky, čo na coming-out svojich synov a dcér odpovedali ich objatím a povedali im, že sú na nich hrdí. – Oni sú začiatkom nového spoločenstva ľudí.

Blahoslavení ste, keď sa staviate proti stereotypom, ktoré z ľudí robia karikatúry. – Stávate sa tak svetlom sveta.

Blahoslavení ste, keď sa zasadzujete za rovnosť a inklúziu. – Ctíte tým posvätnosť každej ľudskej bytosti.

Blahoslavení ste, lebo sa zastávate svojich priateľov a priateliek, keď sa im vysmievajú a ponižujú ich pre sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. – Vy ste nádejou, aby sa tento svet stal lepším miestom.

Blahoslavení ste, keď tvoríte netradičné rodiny založené predovšetkým na láske a nie iba na zákone. – Ste živým svedectvom toho, že ako ľudia sme jedna rodina.

Blahoslavení ste, keď hovoríte o pokrytectve veriacich. – Pomáhate tým, aby sa zrodila spravodlivosť a mier.

Blahoslavené ste znásilnené a znásilnení, keď vašimi przniteľmi boli duchovné alebo rodinné autority a preto ste sa nevedeli brániť. – Vezmite si späť svoju dôstojnosť, ktorú vám vzali a buďte žijúcou výčitkou a obvinením násilníkov.

Amen, amen, hovorím vám: S pokorou a úctou načúvajte svojim vlastným skúsenostiam a skúsenostiam ľudí, ktorých si vážite.

Amen, amen, hovorím vám: Celým svojím srdcom zápaste o to, aby ste žili život úprimnosti a lásky k sebe a k ostatným.

Amen, amen, hovorím vám: Hľadajte, skúmajte a načúvajte hlasu svojho svedomia.

 

Kresťanský sprievodný program v rámci PRIDE Košice 2018 pokračuje v nedeľu 2. septembra!

 

V prvú septembrovú sobotu sa v Košiciach očakával stret. Na šťastie k nemu nedošlo, ale žiaľ, ešte nedošlo ani ku stretnutiu… Mnohí občania reagovali v ostatných dňoch kriticky na katolícke promo blahorečenia Anny Kolesárovej v kontraste so škandálmi zneužívania (vybrali sme niekoľko odkazov, ktoré citujeme nižšie). Treba však aj hlbšie začrieť do vzťahu štátu a cirkví, do aliancie štátu a oltára a hľadať riešenia v prospech občianskej spoločnosti.

Prvý príklad: podľa § 4 ods. 1b zákona 84/1990 Z.z. Zákona o zhromažďovacom práve neplatí oznamovacia povinnosť u zhromaždení usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania.

Organizátori PRIDE nahlasovať musia, ale KDH napr. nevie či rovnaké načasovanie je náhodné alebo zámerné, každopádne je však konanie týchto dvoch akcií v rovnaký termín nielen nešťastné, ale aj vysoko rizikové.

Príklad druhý: podľa § 34 Zákona 131/2002 Z.z. Zákona o vysokých školách sa na bohosloveckých fakultách uplatňuje akademická sloboda primerane.

Ondrej Prostredník bol v čase príhovoru na PRIDE v Bratislave 2017 docentom teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislava.

V čase príhovoru na PRIDE v Košiciach 2018 bol teológom na voľnej nohe. Ako trest za vystúpenie na bratislavskom PRIDE mu biskupi viac nedovolia učiť teológiu. Proti takémuto uplatňovaniu primeranosti, akademická pôda Univerzity Komenského mlčí.

Ak sa hovorí o oddelení cirkvi od štátu, vidno najmä platy duchovných a prevádzkové náklady biskupstiev. Oddelenie siamských dvojčiat cirkvi a štátu je však oveľa náročnejšia operácia. Obava, že ju daktoré z dvojčiat nemusí prežiť je namieste. Prinajmenšom na úrovni personálneho obsadenia a bežnej prevádzky.

Odkazy:

Ondrej Prostredník píše aj v denníku SME

Michaela Žureková, komentár v denníku SME

Tomáš Hudák príspevok v Denníku N

Miro Kocúr, komentár v denníku SME

a na našej stránke www.ok21.sk aj v článku Petra Križana a blogu Juraja Ševčíka

Shares