Veľká noc (skoro) bez Ježiša

Peter Križan29. 3. 2015

Ježišov príbeh zasadený do dejín neježišocentricky - to je na Veľkú noc uprostred Európy zvláštny zážitok. Dopraje vám ho vo Viedni výstava Mince a moc v antickom Izraeli.
Shares

V kabinete mincí viedenského umenovedného múzea sprístupnili výstavu Mince a moc v antickom Izraeli (potrvá až do polovice septembra!). Výstava kladie na mapu Blízkeho východu, ktorej stredom je starobylé Jericho, územné a mocenské premeny územia dnešného Izraela od roku -586 (Nabuchodonozor) do +161 (koniec 2. židovskej vojny). Časová os moci je podfarbená kultúrnymi premenami, ktoré ilustruje vývoj kovových platidiel.

Je to pomerne malá výstava, len jedna miestnosť a 16 vitrín. Ale stojí za to! V každej vitríne je v úrovni očí popísaný úsek dejín Izraela, vymedzený z mocenského hľadiska jasne, stručne a výstižne, s mapkou a dvomi – tromi ilustratívnymi obrázkami.

Pod vitrínou je pult s informáciami o peňažníctve, ukážky mincí a napokon „pod čiarou“ ich precízna numizmatická citácia. Ďalšie podrobnejšie čítanie je dostupné cez QR odkaz. Cez internet sa dá dostať aj ku plnohodnotnej verzii v angličtine.

Výstava je z Izraela, takže nemá „kresťanský“ uhol pohľadu. Pre našinca necháva pohodlné datovanie pred Kristom / po Kristu, na Ježiša odkazuje na niekoľkých miestach, cituje evanjeliá a spomína aj hlavu Jána Krstiteľa na mise. Vnímať Ježišov príbeh zasadený do dejín neježišocentricky, je uprostred Európy zvláštna skúsenosť. Veľmi zaujímavá a dokonca príjemná aj v kontexte Veľkej noci.

Shares