Vianočný prieskum 2: Čo nám zostalo z vianočných tradícií v roku 2016?

Rastislav Kočan23. 12. 2016

V roku 2016 niektoré vianočné tradície prekvitajú, iné sa postupne vytrácajú.
Shares

Obrázok: http://christmas.mylandsshore.com/modern-christmas-songs/

Vo svojom predchádzajúcom článku, ktorý otvoril trojdielnu vianočnú minisériu, sme sa venovali hlavne tomu, čo Vianoce znamenajú pre obyvateľov Slovenska.

V druhom pokračovaní sa pozrieme bližšie, ktoré z tradičných vianočných zvykov sú aktuálne aj pre Slovákov v roku 2016. Údaje použité v tomto blogu pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, uskutočneného na vzorke 1 000 respondentov vo veku 15-79 rokov.

Darčeky aj stromček sú univerzálnym symbolom Vianoc

Najčastejšou činnosťou, ktorou sa počas vianočného obdobia obyvatelia Slovenska venujú je zaobstarávanie darčekov pre svojich blízkych. Darčeky zabezpečuje 9 z 10 dospelých Slovákov. O darčeky sa starajú bohatí aj chudobní, žijúci na dedine aj v meste, starší a mladší – všetci približne  v rovnakej miere. Len ženám na darčekoch záleží o niečo viac ako mužom (ženy sa celkovo na Vianoce tešia viac ako muži).

Vianočný stromček v domácnosti je univerzálnym symbolom Vianoc pre takmer všetky slovenské domácnosti. Stromček bude svietiť takmer v 90% slovenských domácnostiach. Ani pri vianočnom stromčeku nenachádzame medzi rôznymi sociálnymi skupinami prakticky žiaden rozdiel. Len rodiny s deťmi majú stromček o niečo častejšie a dôchodcovia žijúci sami o niečo menej často.

Graf č. 1 – Tradičné vianočné činnosti plánované v tomto roku

Náboženské slávenie vianočných sviatkov

V predchádzajúcom blogu sme sa venovali tomu, či sú Vianoce vnímané skôr ako náboženské alebo kultúrno-spoločenské sviatky. Až 70% populácie Slovenska vníma náboženskú stránku Vianoc.

Náboženským spôsobom však plánuje sláviť Vianoce podstatne menšia časť obyvateľstva. Na bohoslužby sa počas Vianoc chystá 46% Slovákov, záujem o tradičnú polnočnú omšu prejavilo necelých 40% obyvateľstva. Ako pri všetkých náboženských aktivitách, je viditeľné rozdelenie Slovenska podľa životného štýlu ale aj tradičné geografické východno-západné delenie.

Graf č. 2 – Plánujúci vs. neplánujúci sa zúčastniť na bohoslužbe počas Vianoc

  

Je zaujímavé, že sociálny status až do takej miery plánovanú návštevnosť bohoslužieb nedeterminuje. Na bohoslužby sa chystajú približne rovnako často ľudia bohatí aj chudobní, vzdelaní aj bez vzdelania.

Záujem o bohoslužby však postupne klesá. Bežne v detstve na bohoslužby chodilo približne 63% súčasných dospelých. Posun jednej generácie tak znamenal pokles o verejné náboženské slávenie o výrazných 18 percentuálnych bodov.

Vianoce sú pre nás sviatkami, keď sa zíde celá rodina

Až 80% obyvateľov sa počas Vianoc zúčastní nejakého stretnutia, kde sa zíde širšia rodina alebo priatelia. Vianoce teta môžeme považovať sa hlavne „rodinné“ sviatky. Rodinných stretnutí sa zúčastnia všetky základné demografické skupiny približne rovnako často. Najčastejšie sa rodinných stretnutí plánujú tento rok zúčastniť paradoxne mladí ľudia do 30 rokov, ktorí sú počas roka priemerne najviac vzdialení svojej rodine a vianočné sviatky sú jedným z mála príležitostí stretnúť sa s rodinou.

V mladosti sa obdobných rodinných stretnutí bežne zúčastňovalo 85% populácie, čo znamená mierny „generačný“ pokles o 5 percentuálnych bodov.

Posielame ešte vianočné pohľadnice?

Áno, ešte posielame. Posielanie klasických papierových pohľadníc ešte stále patrí k sláveniu Vianoc na Slovensku. Pohľadnice poštou posiela tretina obyvateľstva. Práve táto činnosť je však najviac determinovaná životným štýlom ľudí. Pohľadnice posiela len 20% mladých ľudí, ale stále ešte viac ako polovica ľudí nad 60 rokov. Ženy dokonca dva krát tak často ako muži.

Posielanie pohľadníc však „vymiera“ veľmi rýchlo. V mladosti si na posielanie pohľadníc ako bežnú vianočnú tradíciu spomína 67% terajších čo je pokles o výrazných 34 bodov.

Tradícia koledovania

Tradícia koledovania bývala v minulosti relatívne silná, ale v súčasnosti sa už veľmi rýchlo vytráca. Dokonca rýchlejšie ako (ne)posielanie pohľadníc. Zo súčasných dospelých si na koledovanie vo svojej mladosti spomína polovica Slovákov (51%). Dokonca medzi 70 ročnými a staršími v mladosti koledovalo viac ako 80%.

Tento rok však nejakú formu koledovania plánuje len 13% obyvateľov Slovenska. Paradoxne, najviac pôjdu koledovať najmladší ľudia do 18 rokov (zrejme efekt dlhoročnej aktivity Dobrá novina).

Vianočné tradície v Spojených štátoch

Pew Research Center publikoval obdobný prieskum o vianočných tradíciách v Spojených štátoch. Aj v USA obdobné percento populácie organizuje alebo navštevuje rodinné stretnutia, stavia vianočný stromček a kupuje vianočné darčeky (približne 80-90%). Na rozdiel od Slovenska sa väčšia časť populácie plánuje zúčastniť sa bohoslužbách (+ 10 percentuálnych bodov) a až dvojnásobné množstvo posiela vianočné pohľadnice (+ 31 percentuálnych bodov).

A aby sme nevynechali podstatnú časť americkej vianočnej mytológie – tretina Američanov sa pred svojimi deťmi pretvaruje, že ich počas Vianoc navštívi Santa Claus. Tak, v tomto sme pred Američanmi popredu (alebo pozadu)?

 

V poslednej časti vianočnej blogovej minisérie sa budeme venovať samotnému pôvodu Vianoc: Do akej miery Slováci veria biblickému vianočnému príbehu.

Prvú časť vianočnej blogovej mini-série si je možné prečítať tu.

Shares