Vo Vatikáne sa začala biskupská synoda o mladých, ženy hlasovať nebudú

Martin Kováč4. 10. 2018

"Nechceme zostať stáť v tichosti,“ upozorňujú rímskokatolícke aktivistky.

Zdroj: Women’s Ordination Conference (FB)

Shares

V stredu 3. októbra 2018 sa vo Vatikáne začala biskupská synoda na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Synoda potrvá až do 28. októbra a zúčastní sa jej 267 zástupcov biskupských konferencií z celého sveta. Slovensko budú zastupovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Medzi tzv. audítormi sa synody zúčastní aj Viktória Žolnová, mládežnícka animátorka z Prešovskej archieparchie, ktorá bude jednou z mála žien na synode. Celkovo sa jej však zúčastní len približne 10 % žien, pričom žiadna z nich nebude mať právo hlasovať.

Ako uvádza TK KBS, medzi účastníkmi synody bude spolu 50 kardinálov, 6 patriarchov, 44 arcibiskupov, 101 miestnych biskupov, 37 pomocných biskupov, šesť apoštolských vikárov a jeden biskup prelát, 10 rehoľných osôb, ktoré predstavujú Úniu hlavých predstavených a 10 členov spomedzi diecéznych kňazov a rehoľníkov, ktorí však nie sú biskupmi. Okrem nich sa synody bez hlasovacieho práva zúčastní aj 23 odborníkov a 49 poslucháčov (spomedzi nich 36 mladých medzi 18. a 29. rokom života), ktorí reprezentujú rôzne kontinenty a skupiny v cirkvi (seminaristi, rehoľné rády, združenia, mládežnícka pastorácia). Ich úlohou je podľa TK KBS predovšetkým „počúvať príhovory synodálnych otcov“, avšak „aj oni sa budú môcť ujať slova iba raz a zúčastnia sa prác v skupinách, v ktorých budú spolupracovať na záverečnom dokumente.“

V mojej „socálnej bubline“ ma však upútala najmä aktivita rôznych ženských organizácií i jednotlivých žien v rímskokatolíckej cirkvi z celého sveta, ktoré začali aktívne upozorňovať na skutočnosť, že ženy na synode nemajú žiadnu rozhodujúcu pozíciu a hlasovacie práva.

„Na nadchádzajúcej synode o Mladých, viere a rozlišovaní povolania bude spomedzi účastníkov len 10 % žien. Žiadna z nich nebude mať hlasovacie právo. Hlasovať budú iba dvaja laici (rehoľní bratia). Neexistuje žiadny doktrinálny dôvod, ktorý by umožňoval hlasovať laikom, no vylučoval by ženy – laičky. Nechceme zostať stáť v tichosti,“ upozorňujú aktivistky na sociálnych sieťach pod hashtagom #votesforcatholicwomen(#hlasovacieprávakatolíčkam). Svoje podporovateľky a podporovateľov vyzývajú, aby svoju fotku s týmto nápisom šírili aj na svojich profiloch.

Zdroj: Women’s Ordination Conference (FB)

V českom prostredí na biskupskú synodu zareagovali členky feministického kresťanského zoskupenia RFK: „Biskupská synoda tweetuje, že 36 mladých, čo sa zúčastňuje synody, bude debatovať v malých skupinkách. Vďaka, nechceme. Radšej sa na sympóziu Catholic Women Speak bavíme o inkluzívnom jazyku, vzdelávaní dievčat vo vylúčených lokalitách na celej planéte, LGBTQ katolíkoch a hlasoch, ktoré cirkev často nepočuje a počuť nechce,“ napísali na svojom Facebooku, kde k téme synody vo vzťahu k ženám zverejnili aj krátke video.

Teší ma, že hlas (rímsko)katolíckych aktivistiek pomaly začína silnieť a ich organizácie začínajú užšie spolupracovať. Držím im palce a ich aktivity budem aj naďalej so záujmom sledovať.
 
Doplnené 5.10 2018:
 
„Len pár krokov od Námestia sv. Petra v Ríme sa v stredu uskutočnil aj pokojný protest, ktorý zorganizovali členky katolíckej organizácie Women’s Ordination Conference (Konferencia za svätenie žien). Demonštrácia bola naplánovaná tak, aby sa uskutočnila presne v čase príchodu účastníkov synody na miesto konania. Viacerí spomedzi približne 20 účastníčok a účastníkov protestu sa zúčastnili sympózia Catholic Women Speak: Visions and Vocations (Hovoria katolíčky: Vízie a Povolania) na Pápežskej univerzite Antonianum.
 
Ako informoval portál National Catholic Reporter, účastníci protestu postupne čítali mená kardinálov, na ktoré podobne ako pri modlitbe litánií odpovedali spoločným zvolaním „dovoľte ženám hlasovať“. Protestujúci tiež volali: „Klop, klop. Kto je tam? Viac než polovica cirkvi!“ Chceli tak poukázať na fakt, že hoci ženy tvoria väčšinu členskej základne rímskokatolíckej cirkvi, nemajú žiaden reálny podiel na rozhodovaní o jej smerovaní. Článok tiež popisuje, že demonštráciu sprevádzala aj potyčka s talianskou políciou, keď muži zákona na niekoľko desiatok minút zadržiavali cestovné pasy niektorým z účastníčok protestu.“
 
Shares