Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi

Bude cirkev na Synode 2021-2023 načúvať?

Nedeľná nekázeň denníka N a odkaz na podcast.

Pred mesiacom som zakuvikal: „Ako to myslieť s nastavením aj druhého líca? Už dnes nastavujeme tvár, aby… aby čo, keď si vezmú Ukrajinu?!“ Odvtedy prešli veky. Budeme tvár nastavovať? Budeme tvár odvracať? Alebo si tvár nebodaj zachováme? Tak aspoň citát z klasika: „A národ oboril sa na národ, s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.“

K vatikánskej synode netreba oslí mostík. Je to rovnaký príbeh. Niekto smie všetko, a keď mu nestačí, môže čokoľvek.

Vo februári 2012 predložil výbor na internú diskusiu výzvu Teologického fóra za obnovu cirkvi. Plénum Teologického fóra výzvu na svojom riadnom zasadnutí 3. marca 2012 v Nitre schválilo a následne zverejnilo. Slovenskí biskupi výzvu neprijali. Nepripustili žiadnu debatu a vyvinuli účinný úradný tlak, ktorému Teologické fórum neodolalo a zaniklo.

Po 10 rokoch však KBS zverejňuje k Synode 2021 – 2023 veľa textov, ktoré k podobnej diskusii, akú chcelo vyvolať Teologické fórum, priamo a naliehavo vyzývajú. Sú to najmä sentencie pápeža Františka, ktoré otvárajú okná podobne, ako ich otvárali sentencie Jána XXIII. predtým, než zvolal prelomový II. vatikánsky koncil.

– Spoločenstvo, participácia a misia

– Počúvať, hovoriť a počúvať

– Boh je vždy Bohom prekvapení

Aká je pravdepodobnosť, že KBS vezme dnes výzvu Teologického fóra za obnovu cirkvi zo zaprášenej police a položí ju na stôl, za ktorým sa počúva o témach synody? Počúva, hovorí, počúva, hovorí, počúva… A keby to aj spravila, stačí na dnešnú diskusiu 10 rokov starý text? Odvtedy predsa prešli veky! A preto dnes budeme synode klásť dnešné otázky. A budeme počúvať odpovede. Ale odpovede budeme hľadať aj sami, lebo aj my sme cirkev! Aj my sme synoda! Mám nádej, že odpovede podporia prežitie cirkevného ľudu, nielen jej verchušky.