Vzdajme sa bohoslužieb a prejavme súcit

17. 12. 2020

...buďme solidárni a nedožadujme sa žiadnych privilégií

Autor: Marco Secchi

Shares

 

Ondrej Prostedník, Anka Polcková, Daniel Pastirčák vyzývajú na dobrovoľné zrieknutie sa bohoslužieb počas nasledujúcich Vianoc ako prejav solidarity a súcitu s chorými na COVID-19 a aj ako opatrenie na spomalenie šírenia korona vírusu:

Epidemická situácia na Slovensku sa rapídne zhoršuje. Vírus sa nekontrolovane šíri, každý deň umierajú na Covid-19 desiatky ľudí, stovky sú odkázané na intenzívnu starostlivosť a pľúcnu ventiláciu, nakazení sa rátajú v tisícoch.

Rozhodnutie vlády je pre nás vzhľadom na kritickú situáciu nepochopiteľné.

Preto vyzývame cirkevné spoločenstvá: prejavme zodpovednosť a solidaritu, vzdajme sa tohto privilégia.

Naša viera a vernosť Bohu nie sú závislé od účasti na bohoslužobných podujatiach. Prejavujú sa v láske.

V solidarite s ľuďmi, vystavenými rizikám nákazy a straty života. V solidarite s tými, ktorí prichádzajú o živobytie. V solidarite s ľuďmi, ktorí trpia pre izoláciu a zostávajú osamelí. V solidarite s dlhodobo preťaženými a vyčerpanými zdravotníkmi.

V zodpovednosti za život a zdravie blížneho.

Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22557447/vzdajme-sa-bohosluzieb-prejavme-sucit.html

 

Shares