Za Richardom Pickerom

Peter Žaloudek23. 10. 2015

Vo Viedni zomrel zakladateľ hnutia Priester Ohne Amt.
Shares

 

Zomrel veľký človek – Dr. Richard Picker. Dožil sa 82 rokov. V 70 rokoch založil spolu s inými kňazmi iniciatívu „Priester ohne Amt“ – Kňazi bez úradu – zastrešujúcu dnes v Rakúsku asi 700 kňazov, (to je skoro jedna tretina z oficiálne pôsobiacich kňazov) ktorí boli suspendovaní za to, že sa oženili.  V Rakúsku bol mediálne veľmi známy, ani nie tak kvôli tejto iniciatíve, ako hlavne preto,  že bol často hosťom v televízii či v rozhlase, kde sa ad hoc – rýchlo, zrozumiteľne, stručne a múdro – vyjadroval na „hraničné“ témy či už teologicko-medicínske, alebo cirkevné, lebo žiaden kňaz nebol ochotný sa verejne na tzv. háklivé témy verejne vyjadrovať – povinný celibát – sexualita – exorcizmus – pápežstvo – cirkevná morálka a pod. Známy bol i tým, že roky písal pravidelné stĺpiky do novín „KURIER“ a „KIRCHE INTERN“.

Richard Picker sa narodil v roku 1933. V mladosti si prešiel výcvikom tzv. „Hitlerjugend“, čo natoľko otriaslo jeho osobou, že to skoro psychicky nevydržal a z  čoho sa celý život musel liečiť. Paradoxne mu v uzdravovacom procese nepomohla katolícka cirkev, ani štúdium teológie a kňazstvo, ale ako hovorieval, až následné štúdium psychológie a psychoterapia. Do roku 1970 pôsobil ako kňaz v akademickom vysokoškolskom prostredí  v prednáškovej činnosti a zároveň i ako duchovný pre vysokoškolákov. V roku 1970 sa oženil a musel sa vzdať oficiálnej kňazskej služby.  Následné roky študoval psychológiu a psychoterapiu a od roku 1974 pôsobil až do svojej smrti ako psychoterapeut a pedagóg na vysokej škole. Napísal viacero kníh, najznámejšie z nich sú:

  1. Pluriformné kresťanstvo. (Pluriformes Christentum)
  2. Choroba zapríčinená cirkvou? Katolícka sexuálna morálka a psychické výchylky. (Krank durch die Kirche? Katholische Sexualmoral und psychische Störungen.)
  3. Vzácný objav. 45 listov ku Gestalttherapie. Die kostbare Entdeckung. 45 Briefe zur Gestalttherapie.
  4. Koniec piesne? Pozície jedného života medzi Hitlerovou mládežou, psychoterapiou a cirkvou. Das Ende vom Lied? Positionen eines Lebens zwischen Hitlerjugend, Psychotherapie und Kirche.
  5. Exorcismus bol včera: oddemonizovanie prostredníctvom psychoterapie. Exorzismus war gestern: Entdämonisierung durch Psychotherapie.
  6. Svätý špagát. Príručka pre ľudí túžiacich po cirkvi. Heiliger Spagat. Ein Handbuch für das die Kirche begehrende Volk.

Richard Picker, ako o tom napísali noviny KURIER, ovplyvnil v Rakúsku svojou dušpastierskou činnosťou, knihami a komentármi zásadným spôsobom diskusiu a rozbor aktuálnych spoločenských a  cirkevných tém. Tak ako sa podarilo nemeckému teológovi Eugenovi Drewermannovi knihou „Der Kleriker“ – Klerik – do špiku kosti rozobrať podstatu cirkevno-katolíckeho klerikalizmu, totiž dešifrovať tento stav ako mocensko-diskriminačný inštrument, podobne  dešifroval Richard Picker sexuálnu náuku katolíckej cirkvi ako túžbu po nekontrolovateľnej moci a manipulácii iných.  Exorcizmus je podľa neho uplatňovanie skostnatených stredovekých metód na vyháňanie zlých duchov, proti ktorým postavil metódy modernej vedeckej medicíny, psychológie a psychoterapie. Za svoju činnosť, prínos a zblíženie modernej psychológie s teológiou obdržal Richard Picker v roku 2002 cenu rakúskeho čestného kríža za vedu a umenie. Manželka Christl vyštudovala podobne ako on psychoterapiu a spolu viedli vlastnú ordináciu. Vychovali tri deti.

Štyri osobné poznámky nakoniec:

1.
S Richardom Pickerom som sa pravidelne stretával roky na našich mesačných podujatiach „Priester ohne Amt“. Niekedy celebroval omšu a mal kázeň, ale i keď ju necelebroval a nekázal, vždy bolo nesmierne zaujímavé počúvať jeho komentáre, postrehy, skúsenosti či najčerstvejšie zážitky.Vychádzala z nich pokora, múdrosť, ale i hlboká viera. Jeho znalosti z oboru sexuálnej morálky boli zrejme natoľko dobré a potrebné, že ho pozývali do kňazských seminárov na diskusie so študentami teológie a to i napriek tomu, že bol suspendovaný kňaz, lebo sa oženil.

2.
Často som sa s nim stretával na ulici, lebo čírou náhodou sme boli skoro susedia. Vždy bol pre mňa zážitok sa s nim stretnúť a väčšinou som v tých okamihoch radšej zmĺkol a nechal hovoriť jeho. Občas sa vo svojich spomienkach vracal k tomu, aké problematické je, keď sa kňaz ožení, na mysli mal hlavne staršiu generáciu kňazov. Mnohí z nich ho vyhľadávali, keď mali partnerské problémy. Hovorieval mi: „Peter, tie naše ženy sú svätice, keď to dokážu s nami roky, či dokonca celý život, vydržať. Keď si len spomeniem, ako nás kedysi deformovali a zbavovali ľudskosti a zdravého rozumu v seminári a vtĺkali nám do hlavy, že už len púhy pohľad na ženu je hriech, ako sme sa báli ich dotknúť, napriek tomu, že sme sa rozhodli oženiť,  chovať sa  ako normálni ľudia a nie ako zakomplexovaní sexuálni maniaci… Ach, čo nás to len v tých seminároch učili…“

3.
Krátko pred smrťou navštívil Richarda Pickera kardinál Christoph Schönborn. Nevieme, o čom sa spolu rozprávali, ale bolo to od kardinála pekné gesto, že Richarda navštívil.

4.
Pohreb Richarda Pickera sa uskutoční vo štvrtok, 24. septembra. Predpokladám, že to bude zároveň veľká manifestácia „Kňazov bez úradu“. Predseda tejto iniciatívy totiž vyzval všetkých ženatých a suspendovaných kňazov, aby si počas pohrebu dali na ramená kňazskú štólu.

Richard – R.I.P.

Vďaka za všetko, čo si pre ženatých kňazov, ale i pre celú cirkev vykonal.

 

Shares