Za svetlom

Boris Široký17. 12. 2021

vianočnej hviezdy
Shares

VIANOČNÁ HVIEZDA

by bola

neviditeľná.

Bez kontrastu

tmy.

Ak toto bol Tvoj projekt

Božský

(ak Si) …

Tak ako vykompenzuješ

to utrpenie miliárd

rozdrvených

TEMNOM

?

 čo

v ľudskej nádeji

a humanistickej

naivite ?

Žeby osprostení

?

Bolestne

tiahnu

kalváriou sveta

ZA SVETLOM.

Shares