Zašpinené slovenské evanjelium

8. 9. 2020

Závažný článok o praktikách zamlčovania sexuálnych škandálov v Katolíckej cirkvi videné zvnútra cirkvi...

Zdroj: episcopalcafe.com

Shares

 

 

Peter Lucián Baláž je jedným z mála slovenských katolíckych kňazov, ktorí sa nebáli otvorene povedať svoj názor, aj keď ho to stálo „vyhadzov“ z oficiálnej kňazskej služby.

Peter Luicán teraz publikoval článok, kde popisuje svoje vnímanie zámerného zakrývania sexuálnych škandálov v Katolíckej cirkvi a o tom, ako vo vnútri cirkvi z obetí sexuálneho zneužívania robia „nepriateľov Cirkvi“.

Snaha skrývať neduhy Rímskokatolíckej Cirkvi pred verejnosťou plodí nedôveru a pohŕdanie ňou samou a pohoršenie u neveriacich, pre ktorých je transparentnosť samozrejmosťou.

…. V minulosti sa v Cirkvi vyznávali ťažké hriechy verejne v chráme. My sme to na Slovensku v Rímskokatolíckej Cirkvi obrátili na hlavu, keď ešte aj obetiam takýchto hrozných hriechov zakazujeme verejne v médiách a na prokuratúre hovoriť o ich traumách v mene domnelého dobra Cirkvi.

Samotný článok vyššiel na blogu Denníka SME.

 

Shares