Zatvorená myseľ je samovražedná

Peter Križan23. 4. 2024

Pravdy, zaobalené do cirkevného brokátu, nie sú večné

Shares

Ilustračný obrázok: Juraj Blaško, vytvorené s pomocou Midjourney

Nedeľná nekázeň denníka Nodkaz na podcast.

Viac načúvaj iným a nerečni zoširoka o sebe a svojich skúsenostiach. Tvoj život zaujíma najviac teba samého. Vyzerá to ako dobrá rada pre seniorov, ale je to aj skúsenosť, s ktorou moc nenarobíme. Starnúci človek sa postupne vzďaľuje od stále aktualizovaných východísk, ktoré modelujú aj jeho súčasnosť. Rozhoduje sa podľa skúseností, ktoré nadobudol zamlada. S rozpakmi hľadí na nové nástroje, nevie ich používať a preto meria starým metrom. Nazdáva sa, že chyba je v novom svete, ktorý ho tesne obklopuje a zalieva prívalovými vlnami. Nerozumie, nehodlá privyknúť, nevie sa prispôsobiť a nechce sa meniť. V starnúcej krajine dúfame, že sa vzdialenosť medzi starými a mladými dajako sama zajazví a bude to držať.

Aby sa nestalo, že seniori budú raz naozaj len na ťarchu, mali by starí aj mladí viac investovať do vzájomného dorozumievania. Mladí by mali naháňať seniorov do škôl, musia im pomôcť čítať dobu s porozumením a namiesto zarastajúcich jaziev vytvárať živé a obohacujúce pripojenia. Deti by mali získať povedomie o zmysle príbehov, ktoré sa stali dejinami a mali by rozumieť, čo hovoria starší, ktorí pre svoje vnúčatá vystavali ich súčasnosť.

Sklon ku stareckému mysleniu, neochota meniť sa s dobou a obviňovanie sveta za vlastnú nemohúcnosť, majú aj inštitúcie. Medzi rizikové gerontospoločenstvá patrí aj rímska cirkev. V októbri sa má v Ríme uzavrieť Synoda o synodalite 2024 záverečným dokumentom. Prinajmenšom v pálčivých otázkach sa však neuzavrie. Pápež poveril generálneho tajomníka Synody Maria Grecha, aby vytvoril nové študijné komisie s mandátom do konca júna 2025. Podľa Grecha sa budú určite zaoberať osobitnými témami ako diakonát žien, účasť laikov na rozhodovaní biskupov a otvorenejšie prijatie LGBT+ katolíkov. Rímska kúria dnes so škripotom zatvára okná, ktoré pred II. vatikánskym koncilom otvoril Ján XXIII.

Ak geronti alebo gerontoinštitúcie opakujú svoje nemenné pravdy ako jedinú referenčnú skúsenosť, tak umocnené autoritou to môže mať nepriaznivé následky.

V demokratickej spoločnosti majú geronti autoritu väčšinového hlasu vo voľbách.

Gerontoinštitúcie majú autoritu moci a dokonca aj dorast.

Karel Kryl nás v roku 1993 zahanbil piesňou Demokracie. Vyčíta nám, že Zaujímáme postoje místo abychom stáli.

Zatvorená myseľ je samovražedná pre každého, bez ohľadu na vek. Ale na úrovni inštitúcie je vražedná pre celé spoločenstvo. Život si nájde cestu a raz napokon prejde popri, ale napáchané škody ostanú. A obete sa neodstanú!

Zlaté časy starcov nikdy naozaj neboli. Pravdy, zaobalené do cirkevného brokátu, nie sú večné. Zaujmime dnes postoj k našej náročnej dobe. A potom skúsme aj obstáť.

Shares