Ženy–diakonky v Katolíckej cirkvi?

Rastislav Kočan13. 5. 2016

Pápež František oznámil vytvorenie komisie na prehodnotenie vysviacky žien ako diakoniek.

Pope Francis hugs Sister Carmen Sammut, a Missionary Sister of Our Lady of Africa at the end of a special audience with members of the International Union of Superiors General in the Paul VI Hall at the Vatican, Thursday, May 12, 2016. Pope Francis said Thursday he is willing to create a commission to study whether women can be deacons in the Catholic Church, signaling an openness to letting women serve in ordained ministry currently reserved to men. (L’Osservatore Romano/Pool photo via AP)

Shares

Foto: Associated Press

Vo štvrtok 12. mája pápež František oznámil, že plánuje zriadiť komisiu Vatikánu, ktorá bude skúmať, či ženy môžu byť vysvätené za diakonky. Oznámil to vo svojom prejave pri  zhromaždení predstavených ženských rádov a kongregácií.  Pápež poznamenal, že vidí ako užitočné, aby sa objasnila úlohu žien diakonov v ranej cirkvi.

Pri stretnutí s 900 vedúcimi predstaviteľkami ženských náboženských kongregácií, sa František spýtal: „Prečo neustanoviť oficiálnu komisiu, ktorá by študovala túto otázku?“ Povedal, že jemu osobne nie celkom jasné, akú úlohu hrali ženy-diakonky počas raného kresťanstva. „Bolo by dobré pre cirkev, aby sa objasnilo kým presne boli diakonky a či prijali svätenie alebo nie.“ povedal pápež.

Po celé stáročia bol diakonát len krátkou zastávkou pre tých, ktorí sa stávajú kňazmi.  Ale Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) otvoril trvalý diakonát aj pre ženatých mužov. Technicky je diakon  členom kléru a môže vykonávať všetky funkcie kňaza okrem slávenia omše a spovedania.

Ženy, diakonát a Benedikt XVI.

V roku 2009 pápež Benedikta XVI.  vydal Motu proprio objasňujúce rozdiel medzi diakonátom a kňazstvom. Benedikt spresnil kánony cirkevného práva (CIC 1008 a 1009), keď uviedol, že kňazi (biskupi a presbyteri) dostávajú vysviackou poslanie a schopnosť konať v osobe Krista, zatiaľ čo diakoni sú oprávnení slúžiť Božiemu ľudu v službe liturgie, slova a praktickej lásky. Diakonát sa tak jasne oddelil od kňazstva a priblížil sa viac antickému chápaniu – diakon ako pomocník biskupa v oblasti služby ľuďom. Toto spresnenie sa môže zdať len ako technický krok, ale niektorí už vtedy v ňom videli spôsob sprístupniť trvalý diakonát aj pre ženy.

Ako to bolo niekedy v cirkvi?

Ešte Pavol VI položil v r. 1972 otázku Medzinárodnej teologickej komisii (poradnému orgánu Kongregácie pre náuku viery), či trvalý diakonát môže byť otvorený aj ženám. Trvalo takmer 30 rokov, kým komisia dala odpoveď, ktorá v skratke znela, že na túto otázku musí dať odpoveď Učiteľský úrad cirkvi a zatiaľ tak neučinil. Viacerí renomovaní teológovia sa však jasne zhodli, že komisia mohla prakticky okamžite odpovedať áno:

  • Áno – Ženy v cirkvi už boli diakonkami
  • Áno – Diakonky prešli procesom svätenia
  • Áno – Ženy môžu byť diakonkami aj dnes

Člen Medzinárodnej teologickej komisie Cipriano Vagaggani OSB, Carm publikoval ešte v roku 1974 výsledky svojho historického skúmania (mimo komisie), kde uviedol, že Cirkev v prvých storočiach mala ženy-diakonky, ktoré boli vysvätené biskupom vo svätyni, za prítomnosti presbyterov vkladaním rúk.

Pre ženský diakonát sa vyjadroval aj bývalý predseda nemeckej biskupskej komisie arcibiskup Robert Zollitsch a taktiež kardinál Kasper.

A čo kňazstvo žien?

Umožnenie ženám stať sa  diakonkami určite môže znepokojovať konzervatívnych katolíkov. Prístup ženám k diakonátu môže byť ľahko interpretovaný ako prvý krok ku kňazstvu žien. Takýto scenár sa však v dohľadnej dobe nezdá byť vôbec pravdepodobný. Pápež Ján Pavol II. kňazstvo žien výslovne odmietal a súčasný pápež sa nikdy v jeho prospech ani v náznakoch nevyjadroval. Katolícka cirkev opakovane tvrdí, že od svojho zakladateľa sa necíti mať poverenie svätiť za kňazov aj ženy (pretože Ježiš si za svojich 12 apoštolov vybral len mužov).

Ženský prvok v cirkvi

Je paradoxom, že hoci štatisticky ženy tvoria veľkú väčšinu pravidelných návštevníkov bohoslužieb (stačí letmý pohľad v nedeľu po kostole) – vo vedení globálnej ani lokálnej katolíckej cirkvi nemajú ženy prakticky žiadne slovo. V cirkvi sú im prideľované skôr pomocné a menej dôležité úlohy a pozície. O všetkom zásadnom (aj  ženách samotných)  nakoniec rozhodujú muži. (Ostáva nám len veriť, že do komisie, ktorá má preskúmať postavenie žien-diakoniek v ranej cirkvi pápež František menuje aj nejaké ženy).

Katolícka cirkev nevyhnutne potrebuje viac ženského prvku vo svojom vedení. Otázka kňazstva žien je však citlivá. Je možné, že väčšia akceptácia žien v cirkvi príde postupne s vymieraním súčasného statického pyramidálneho modelu pastorácie. Umožnenie ženám pristúpiť trvalý diakonát je symbolickým krokom, ktorý síce nerieši situáciu podceňovania žien v cirkvi, ale je smerovníkom tej správnej cesty. Ukončí sa tak stáročia platná prax, že klerikmi môžu byť iba muži…

Spracované na základe:

The Tablet, http://www.thetablet.co.uk/news/5543/0/pope-urges-commission-to-look-into-allowing-women-to-be-ordained-as-deacons

Doplnené 14. mája 2016:

Stretnutie pápeža Františka s predstavenými ženských rádov a kongregácií vzbudilo vo svetovej tlači búrku reakcií, ktoré komentovali hlavne zriadenie komisie na posúdenie historického pôsobenia diakoniek a možné zavedenie diakonátu aj pre ženy.

Na druhý deň po pápežových vyjadreniach verejnú mienku trochu schladil  šéf vatikánskeho tlačového úradu Federico Lombardi. Zdôraznil, že pápež sa v žiadnom prípade nevyjadril v prospech ženského diakonátu a ani náhodou  nie v prospech kňazského úradu pre ženy.  Naopak, Lombardi zdôraznil pápežové slová zo stretnutia, že neplánuje zmeny ani v tom, aby pri liturgi slávenia eucharistie mohli kázať aj ženy. Na druhej strany, nebol dementovaný pápežov sľub zriadiť komisiu na preskúmanie statusu žien – diakoniek z prvých storočí.

Zdá sa, že pápež opäť ukázal, že je oveľa progesívnejší ako vatikánsky establišment. Niektoré slová pápeža však nemôže zobrať späť ani jeho hovorca…

 

 

Shares