Zneužívanie moci je súčasťou DNA cirkvi

16. 1. 2019

Škandály sexuálneho zneužívania: nemecký biskup hovorí o „cirkevnej štruktúre zla“ a chváli Drewermanna ako proroka

Heiner Wilmer, ernannter Bischof von Hildesheim, am 8. April 2018 in Rom.

Shares

foto: Stefano dal Pozzolo, KNA

Pred niekoľkými týždňami vysvätený biskup z Hildesheimu, 57. ročný Heiner Wilmer, si nekladie žiadne servítky – v hodnotení sexuálneho zneužívania v cirkvi svojou odvážnou a otvorenou kritikou ďaleko presiahol akékoľvek doterajšie kritické vyjadrenia biskupov. V interview pre nemecké noviny „Köllner Stadt-Anzeiger“ doslova použil vyjadrenie „cirkevná štruktúra zla“, ktorá musí nutne nájsť odozvu v teológii. „Ten, kto to pochopil ako jeden z prvých, je cirkevnou hierarchiou odsúdený Eugen Drewermann.“ Biskup Wilmer nekompromisne obžalúva štruktúry cirkvi a žiada radikálny obrat. „Zneužívanie moci je súčasťou DNA cirkvi. Dnes to už nie je možné len tak odhodiť stranou ako čosi periférne. Je potrebný zásadný obrat. Avšak doposiaľ chýba idea a konzekvencie, ktoré musia byť z toho vyvodené pre teológiu… Tvrdiť, že cirkev je svätá – ako to dodnes robíme – už neobstojí, ak predtým nepovieme, že cirkev je hriešna. Doteraz sme hovorili iba o tom, že cirkev je spoločenstvom jednotlivých hriešnikov, ale že sama o sebe je svätá. Od takýchto vyjadrení sa musíme dištancovať, lebo v cirkvi fungujú aj štruktúry zla. Aby sa nám podarilo tieto štruktúry eliminovať, je nutná fungujúca kontrola moci v cirkvi.“ Wilmer sa vo svojich výrokoch oprel okrem iného aj o myšlienky Eugena Drewermanna. Jeho trojzväzkové knižné dielo Štruktúry zla (1977) je z dnešného pohľadu prorocké, tak ako aj obsiahla kniha Kleriker – psychogramm eines ideals (1991). „Eugen Drewermann je cirkvou odsúdený prorok súčasnej doby“, povedal biskup Wilmer. Teológovi a kňazovi Eugenovi Drewermannovi bolo začiatkom roku 1990 najskôr odňaté právo prednášať teológiu, neskôr bol ako kňaz aj cirkevnou hierarchiou suspendovaný. Po neustálom šikanovaní zo strany biskupov v roku 2005 vystúpil z cirkvi…

Žasnem a radujem sa z toho, aké hlasy zo strany biskupov dnes zaznievajú v cirkvi! Sú síce stále ojedinelé a zriedkavé, ale sú pre mňa zároveň aj znakom, že Ježišov duch stále žije, a to i napriek prehnitej a skostnatenej cirkevnej hierarchii.

Peter Žaloudek, Viedeň, 15. januára 2019, spracované podľa katolíckeho týždenníku JA, Neue Kirchenzeitung, 13. januára 2019, titulná strana

Shares