Čomu veríme na Vianoce?

Rastislav Kočan25. 12. 2015

Ako to bolo na Vianoce naozaj? Narodil sa Ježiš v jasličkách? Priniesli traja králi zlato, kadilo a myrhu? Zjavil sa anjel pastierom a zvestoval im dobrú novinu?
Shares

Fotografia: Vyrezávaný Betlehem, farský kostol Mníšek nad Popradom

Americká prieskumná agentúra PewResearch uvádza na svojej stránke veľké množstvo zaujímavých faktov ohľadom prežívania náboženstva americkou spoločnosťou. (Hoci sa to nemusí na prvý pohľad zdať, USA je najväčšou kresťanskou krajinou).

Vo svojom predvianočnom prieskume zisťovala, či Američania veria, že vianočný príbeh, ako je popísaný v Biblii sa aj skutočne historicky stal.

Výsledky sú viac ako zaujímavé:

  • Panenskému počatiu Márie veria takmer tri štvrtiny dospelých Američanov (73%).
  • Taktiež tri štvrtiny Američanov  (75%) veria, že skutočne  traja mudrci z východu, vedení hviezdou,  priniesli Ježiškovi dary – zlato, kadidlo a myrhu.
  • Až osem z desiatich (81%) verí, že Ježiš bol po narodení uložený do jasieľ.
  • Len o niečo menej (74%) dospelej populácie verí, že anjeli sa skutočne zjavili pastierom a oznámili im radostnú zvesť.  

Všetkým zisťovaným štyrom častiam príbehu verí 65% dospelých Američanov. Žiadnemu z nich neverí len 14%.  

Most Say Christmas Story Historically Accurate

Je  zaujímavé, že historicite vianočného príbehu veria oveľa viac evanjelikálni protestanti (96%) ako katolíci (cca 85%). Mladší ľudia veria, že popísané časti vianočného príbehu sa skutočne stali len o málo menej ako starší. So vzdelaním sa síce mierne zvyšuje skepsa, ale aj medzi vysokoškolsky vzdelanými  “ústavná” väčšina verí, že vianočný príbeh sa skutočne stal tak, ako je zapísané v Biblii.

Most Say Christmas Story Historically Accurate

Ako by takýto prieskum dopadol na Slovensku? Pokúsime sa takto o rok priniesť na stránkach ok21.sk aj názory Slovákov v obdobnom prieskume.

Koľko je “historickej pravdy” v mýtickom vianočnom príbehu, ktorý tak radi romanticky zobrazujeme, sa z prieskumu, samozrejme, nedozvieme.  

Pre začiatok skôr odporúčam malé sviatočné cvičenie –  prečítať si paralelne 2. kapitolu Lukášovho evanjelia a zapísať si všetky popisované fakty. Potom si prečítať príslušné verše Matúšovo evanjelia (2. kapitola)  a obdobne si všetky prečítané fakty zapísať. (Je to len pár veršov…) Porovnanie oboch zápiskov bude viesť k zaujímavému zisteniu, že náš obľúbený tradičný vianočný príbeh je fúziou dvoch dosť nezávislých rozprávaní, ktoré navzájom toho veľa spoločné nemajú…

Alebo to, čo skutočne vieme o Ježišovom narodení sa môžme dozvedieť z nejakej  zaujímavej knihy. Odporúčam napríklad  “Ježiša” od Hansa Künga.

Shares