O nás

ok21 – Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia

Chceme vytvárať priestor a podmienky na intelektuálnu reflexiu kultúrneho a náboženského dedičstva Európy. Skratka ok21 zastupuje našu snahu a záujem o kresťanstvo, ktoré sa otvorene vyrovnáva s výzvami a nádejami sveta v 21. storočí. Otvorené kresťanstvo, ktoré kladie otázky a hľadá odpovede na hraniciach medzi náboženstvom, kultúrou, umením, ekonomikou, prírodnými, spoločenskými aj duchovnými vedami.

Hľadanie na hranici znamená spoznávať presahy a skúmať okraje, tak ako živá skúsenosť presahuje línie čistého náboženstva, kultúry, či vied. Jeden breh je na most málo.

Vyrovnávanie sa kresťanstva s modernou, postmodernou a tým, čo ešte len prichádza v 21. storočí, je cesta pred nami. Táto cesta nie je predpísaná, ale vzniká len a práve vtedy keď vykročíme. Kresťanstvo dnes stojí na križovatke… Chceme nájsť odvahu žiť sebavedome svoj vlastný život. Chceme sa pýtať sami seba, čo chceme chcieť a kam chceme ísť. Možno inak, nie však akokoľvek… Možno inam, nie však kamkoľvek…

Ak myslíme, hovoríme a konáme inak ako daktorí iní kresťania, tak to „inak“ nech znamená slobodne, tvorivo, zodpovedne, a pritom nie „akokoľvek“. Naša sloboda nech je tvorivá a zodpovedná.

————————————————————————————————————

Občianske združenie ok21 – Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia formálne vzniklo na ustanovujúcom zhromaždení 11. januára 2014.

V novembri 2019 bol na Členskej schôdzi ok21 zvolený nový Výkonný výbor ok21, v abecednom poradí:

Antonín Čech, Katarína Deáková, Lucia Gvozdjáková, Jozef Hitzinger, Lucia Hitzingerová, Rastislav Kočan (podpredseda), Peter Križan (predseda) a Mária Smreková.

Sídlo združenia: Bajkalská 20, 820 08 Bratislava

E-mailová adresa:  ok21(AT)ok21.sk

Webová stránka www.ok21.sk je sprístupnená od 30. decembra 2014.