Za slobodu sme zaplatili vysokú cenu.

Marian Zajíček27. 4. 2024

Charta 77 je stále aktuálna nielen ako téma rozhovorov.

Shares

Pre podcast Ráno nahlas portálu Aktuality sa s Mariánom Zajíčkom zhováral redaktor a moderátor Braňo Dobšinský.

Marián Zajíček je zakladajúci člen spoločenstva ok21 a v marci 2023 podpísal spolu s ďalšími slovenskými chartistami vyhlásenie ku politickej situácii na Slovensku. Vyhlásenie sme uverejnili na tejto stránke.

Z upútavky ku podcastu v Aktualitách vyberáme:

Muž viery aj svedomia. Marián Zajíček, jeden z mála slovenských chartistov. Disident, ktorý kvôli svojmu svedomiu – stelesnenému podpisom Charty, čelil perzekúciám ŠTB, mnohoročnému trestnému stíhaniu za „podvracanie republiky“ a napokon ho komunistami ovládaný štát aj zbavil takzvaného štátneho súhlasu a preto nesmel oficiálne vykonávať svoje kňazské povolanie.

„Desatoro zo Starého zákona by sme dnes inými slovami povedali tak, ako je to vyjadrené v Charte ľudských práv. Tá charta je vlastne pretlmočenie Desatora do dnešného jazyka a nie je tam veľa rozdielov lebo aj Ježiš keď hovoril o Desatore tak aby zvýraznil podstatu o ktorú v ňom ide, tak to sformuloval do dvoch prikázaní: Miluj Boha z celého srdca a blížneho ako seba samého – a keď to splníš, aj celé Desatoro splníš. No a stojí za to, ísť za tým lebo to sa veľmi prelína,“ hovorí Marán Zajíček.

Shares