Dúhová kázeň v Bratislave

Ondrej Prostredník 20. 8. 2017

Keď sa už nikto na nikoho nevie spoľahnúť, mali by cirkvi podporiť LGBTI v snahe o uznanie ich záväzných, verných a dlhodobých partnerstiev
Shares

teológ Ondrej Prostredník na tribúne LGBTI pochodu v Bratislave 19.08.2017,

uverejňujeme prepis príhovoru / kázne

Vyzvali ma, aby som povedal pár teplých slov a nie kázeň. Nuž, nebude to kázeň. Hoci, myslím, že každá kázeň by mala byť teplým slovom, ktoré človeka dvíha z jeho ťažkostí.

Prichádzam na toto podujatie ako kresťan a evanjelický teológ. Prichádzam preto, aby som hovoril za tých v kresťanov, ktorí nezdieľajú ten názor cirkví, ktorý väčšinou počujete ako oficiálny názor cirkví a ktorý je veľmi nepriateľský voči LGBTI komunite. Ľudí, ktorí podporujú požiadavky LGBTI komunity v našej spoločnosti je v cirkvách dosť. Fakt ale je, že často sa rozhodnú radšej mlčať.

Mnohí ľudia odmietajú tento pochod. Vraj sa tu dejú neslušné veci a nechcú sa na ne pozerať. Ja tu vidím len ľudí, ktorí sú hrdí na to ako ich Boh stvoril – alebo ak chcete, hrdí na to, čo im príroda dala do vienka. Vidím ľudí, ktorí pochopili, že našu spoločnosť treba upozorňovať na to, že tu vo vzťahu k LGBTI komunite mnohé nie je v poriadku.

V posledných dňoch sa v súvislosti s dnešným pochodom rozpútala vášnivá diskusia. Zaznelo veľa hlasov typu: „podporujem ich požiadavky, ale takto ich nedosiahnu..“ Dovolím si s nimi nesúhlasiť. Lebo práve to je najväčší problém našej spoločnosti. Práva menšín chce riešiť potichu. V kuloároch. Nie ako veľkorysú ponuku, tým, ktorí potrebujú, aby ich postavenie v spoločnosti bolo chránené. Ak, tak len ako ústupok a tak, aby to väčšinu príliš nedráždilo. Vidím ako jedna vláda za druhou zrádza požiadavky LGBTI komunity, najmä požiadavku na vytvorenie právneho rámca na spolužitie osôb rovnakého pohlavia. Žiadna slovenská politická strana, ktorá sa dostala do parlamentu nie je ochotná priznať toto právo menšine, pretože sa tak úzkostlivo trasú a boja, že stratia hlasy, ktoré horko-ťažko vo voľbách získali. To svedčí o tom, že slovenská spoločnosť ešte nedozrela na to, aby sa voči svojim menšinám správala veľkoryso. Myslím, že dnešný pochod by mal upozorniť práve na to.

Tu vidím aj veľkú úlohu cirkvi. Na tie sa totiž odvolávajú mnohí politici, keď blokujú zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva do nášho právneho poriadku. Ak by však malo cirkvám na niečom záležať, tak je to práve podpora každého, kto chce žiť v usporiadanom a vernom vzťahu. Nemecký evanjelický biskup, predseda Rady evanjelických cirkví v Nemecku, Heinrich Bedford Strohm k téme registrovaných partnerstiev povedal, že dnešná spoločnosť „potrebuje posilniť kultúru záväznosti“. V dobe, keď sa už nikto na nikoho nevie spoľahnúť, by to mali byť práve cirkvi, kto podporí volanie LGBTI komunity po spoločenskom uznaní ich záväzných, verných a dlhodobých partnerstiev. To je dôležitá domáca úloha cirkví.

Dovoľte preto, aby som na záver vyslovil niekoľko svojich osobných prianí. Prajem si, aby sme v cirkvách už prestali s absurdným spájaním LGBTI komunity s ohrozením tzv. tradičnej rodiny. Prajem si, aby sme aby sme v cirkvách prestali hovoriť o každej menšine ako o čomsi, čo narušuje tradície, kontinuitu a bezpečnosť. Prajem si, aby sme ako cirkvi už konečne začali prispievať k tomu, aby sa Slovensko stalo bezpečným domovom pre každého.

Shares