Princíp „reformácie“ je väčšinový aj v cirkvách na Slovensku.

12. 5. 2015

Reformácia (Žilinská synoda, 1610) rozviazala jazyk národa a narazila na hranice náboženskej slobody.
Shares

http://sbiram.cz/soubory/Image/400_vyrocie_Zilinskej_synody.jpg

Prvá zastávka na ceste za slovenskou reformáciou nám rozviazala jazyk.

Diskutujú Miloš Kovačka (literárny vedec, SNK v Martine) a Marián Kaňuch (farár, cirkevného zboru v Žiline), moderuje Martin Kováč.

Shares