Akú cirkev nájde pápež František na Slovensku?

Rastislav Kočan8. 9. 2021

Pápež František oznámil návštevu Slovenska len necelé tri mesiace pred jej začiatkom. Po jej potvrdení bola najčastejšia novinárska otázka smerom k cirkevným predstaviteľom: „Prečo vlastne príde pápež na Slovensko a prečo až na tri dni? A typická odpoveď bola: „Nevieme, František rád prekvapuje.“

Foto: Michael Schaffler on Unsplash

Shares

Cirkev Jána Pavla II.

Podľa posledného Sčítaní ľudu v roku 2011 sa na Slovensku za katolíkov považujú dve tretiny obyvateľstva. Hoci odvtedy cirkev opustilo veľa veriacich, slovenská katolícka cirkev je stále väčšinová a masová.  

Pápež František zrejme nemá na Slovensku viac kritikov ako v iných krajinách. Ale rozhodne tu má menej skutočných priaznivcov ako inde.
Slovenská katolícka cirkev je mentálne cirkvou Jána Pavla II. 

Poľský pápež sa narodil len pár desiatok kilometrov od slovenských hraníc. Ján Pavol II navštívil Slovensko medzi rokmi 1990-2003 až trikrát. Navštívil všetky slovenské diecézy, niektoré opakovane. Počas všetkých návštev sa organizovali veľké liturgické stratnutia. Svoje príhovory prednášal v slovenčine, nie síce dokonalej, ale sympaticky zrozumiteľnej. S istou nadsázkou sa dá povedať, že každý slovenský katolík naživo videl Jána Pavla II, mnohí aj viackrát.

Odkaz Jána Pavla bol zrozumiteľný.
Jasne pomenoval, čo je dobré a čo zlé.
Čo je cnosť a čo je hriech.
To je blízke slovenskej mentalite.

František je však komplikovaný.
Spochybňuje veci, ktoré by mali byť predsa každému pravovernému katolíkovi jasné.
Svojimi postojmi zotázňuje „večné pravdy“, o ktorých sa nemá diskutovať.
Pravidelne sa stretáva s ľuďmi, ktorí vôbec nevyvolávajú sympatie.
Nemá jasnú odpoveď na každú otázku.

Výzvy pre cirkev sú všade rovnaké

Slovenská katolícka cirkev čelí rovnakým výzvam ako všetky ostatné katolícke cirkvi vo svete: výraznému poklesu dôveryhodnosti, zníženiu relevantnosti a strate kontaktu s mladšími generáciami.

Rovnako ako mnohé iné cirkvi, ani slovenská katolícka cirkev nedokáže reagovať na zmeny v spoločnosti a predkladať a hlavne žiť evanjeliové posolstvo tak, aby bolo zrozumiteľné a relevantné pre 21. storočie. Aj slovenská spoločnosť postupne zisťuje, že katolícka cirkev nemá odpovede na otázky, ktoré si o svojom živote ľudia kladú.

Pokles návštevnosti kostolov je potom už len nevyhnutným dôsledkom.  

Tragédiou slovenskej katolíckej cirkvi je, že si sama odstraňuje osobnosti, ktoré by mohli predstavovať nádej na zmenu.

Arcibiskupa Bezáka, ktorý v médiách a pri osobných stretnutiach dokázal osloviť kresťanov aj nekresťanov a snažil sa o dialóg s celou spoločnosťou, po troch rokoch v úrade bez vysvetlenia odvolali (za asistencie lokálnych predstaviteľov) vatikánske úrady.

Žiaľ, už nežije ani Antonio Srholec (zomrel 2016), ktorý prežil komunistické väzenie, staral sa o ľudí bez domova a s nimi dokonca aj dlhé roky žil. Svojou cirkvou bol vytlačený na úplný okraj. Možno práve preto bol slobodný, otvorený a jeho interpretácii láskavého kresťanstva rozumel každý.

Napriek veľkosti a masovosti slovenskej cirkvi, žiadny súčasný katolícky kňaz ani biskup nie je osobnosťou, ktorá by dokázala osloviť širší okruh alebo mať presah aj do sekulárnej spoločnosti.

Čo nájde Pápež František, keď navštívi Slovensko

Čo nájde Pápež František, keď navštívi Slovensko?

Tradične orientovanú majoritnú cirkev s málo charizmatickými lídrami.

Cirkev, ktorá stále hrá dôležitú rolu v životoch mnohých ľudí, ale už nerozumie modernému svetu a stráca kontakt so strednou a mladou generáciou.

Cirkev, ktorá nechce a už ani nedokáže reflektovať spoločenské trendy a riešenie vidí v návrate a posilneniu starých tradícií.

Cirkev, ktorá sa vyžíva v masových akciách a sakramentalizme.

Cirkev, ktorá je stále ešte veľmi klerikálna, podceňuje úlohu laikov i žien a ignoruje menšiny.

Cirkev, ktorej sa nepodarilo celkom vysporiadať s temnými stránkami svojej minulosti a zažíva recidívy pravicového extrémizmu.

Cirkev, ktorá je zahľadená sama do seba a nemá žiadnu víziu do budúcnosti.

Aká bude návšteva pápeža Františka?

Slovenskí biskupi zvyknú opakovať bonmot, že viera slovenských katolíkov je mariánska a verná pápežovi.

To prvé je určite pravda, každý rok sa na tradičných mariánskych púťach zhromaždí aj niekoľko sto tisíc pútnikov.   

To druhé je už otáznejšie. Pápež František určite nevyvoláva medzi ľuďmi také spontánne emócie ako jeho poľský predchodca.
Aj tak sa však na stretnutie s pápežom  zrejme budú tešiť viacej bežní veriaci ako ich biskupi. 

Predseda biskupskej konferencia arcibiskup Zvolenský k pápežovej návšteve vyhlásil, že má nádej, že pápež František prinesie Slovákom povzbudenie vo viere.

Niektorí katolíci by však boli radšej, keby radšej  pápež symbolicky “poprevracal stoly“ stojacim vodám slovenského katolicizmu.

Celej slovenskej cirkvi by však najviac prospelo, keby návšteva Františka pootvorila dvere Ježišovi evanjelia. Ježišovi, ktorý nie je propagátorom ideológie konzervativizmu ani hierarchickej monarchie, ale ktorý sa zastáva trpiaceho a nadovšetko kladie lásku k Bohu a človeku.

Shares