Anna Polcková

16. 7. 2020

... lampu nezažnú a nepostavia pod mericu.
Shares

Podpora farárke Polckovej a Veľkému kostolu

Na webe Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa v pondelok 13. júla 2020 objavilo rozsiahle „pastorálne stanovisko“ evanjelických biskupov k témam sexuálnej etiky, ktoré sme si s údivom prečítali. Toto stanovisko malo byť pravdepodobne odpoveďou na dlhodobé, kontinuálne volanie Evanjelického cirkevného zboru v Bratislave Starom Meste (pri Veľkom kostole) po odbornej, celocirkevnej a interdisciplinárnej diskusii o otázkach pastorácie ľudí z LGBT* komunity.

Namiesto takejto potrebnej odbornej, celocirkevnej a interdisciplinárnej diskusie však prišlo jednostranné vyhlásenie troch biskupov, v ktorom okrem iného menovite zaútočili na známu bratislavskú farárku Annu Polckovú a vyzvali ju „zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v duchovnej službe“.

Kým mnohé zahraničné cirkvi v uplynulých desaťročiach podstúpili poctivú a otvorenú diskusiu o týchto neľahkých témach, takýto jednostranný a autoritatívny krok biskupov podľa nás skôr zabíja akékoľvek úsilie o dialóg hneď v zárodku. Pevne veríme, že to v tomto prípade tak nebude, a že týmto unáhleným a zjednodušujúcim krokom sa biskupi nevyhnú dôležitému procesu.

Evanjelická cirkev v našich dejinách svojou otvorenosťou a hľadaním kresťanskej alternatívy viackrát zohrala dôležitú úlohu. Veríme, že aj napriek tomuto nešťastnému kroku bude aj dnes namiesto strojenej uniformity priestorom legitímnej názorovej plurality a otvoreného hľadania pravdy v dialógu.

Vážime si dlhoročnú prácu farárky Anny Polckovej, ako aj službu cirkevného zboru pri Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Vnímame ju ako živý a aktuálny odkaz evanjelickej tradície zrozumiteľný pre súčasnú spoločnosť. Spoločenstvo okolo Veľkého kostola je už dnes hlasom nádeje a modelom kresťanskej služby v spoločnosti 21. storočia.

Sme preto presvedčení, že ak by sa biskupi rozhodli voči farárke Polckovej tvrdo zakročiť, nielen evanjelická cirkev na Slovensku, ale aj celá spoločnosť by prišla o významný hlas kresťanskej inteligencie.

Z prostredia ok21 petíciu podpísali už desiatky členov a sympatizantov. Ku petícii sa môžete pripojiť svojím hlasom na http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1121211

Uvedomujeme si, že podobné petície sú pre vrchnosť obvykle hrach na stenu. Táto je výnimočná vo viacerých ohľadoch:

  • Podľa nadpisu publikovali biskupi Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou. Ale celú štvrtinu textu venujú výhradám voči Anne Polckovej,
  • Annu Polckovú biskupi napadli z pozície učiteľského úradu, súčasne aj ako nadriadený cirkevný orgán aj ako zamestnávateľ
  • V poslednom 14. odseku Stanoviska vystavili Annu Polckovú, kritike a odsúdeniu ako verejnú nepriateľku tak, že jej prirátali všetky svoje výhrady z predchádzajúcich 13. odsekov.

Ak dnes dovolíme, aby mohli úradné vrchnosti takto odpisovať elitu svojich cirkevných spoločenstiev, staneme sa sami terčom daktorého z ďalších útokov.

Shares