Leonardo Boff – výzva na podporu pápeža Františka

Betka Matusova 3. 1. 2016

Leonardo Boff skoncipoval otvorený list na podporu pápeža Františka. Na II. kontinentálnom kongrese v Belo Horizonte ho podpísalo 300 teológov.
Shares

http://www.pulsourbano.com.ar/peliculas-que-reconstruyen-america-latina/

V dňoch od 26. až 30. októbra 2015 sa v Belo Horizonte (hlavnom meste brazílskeho štátu Minas Gerais) konal II. kontinentálny teologický kongres s mottom A Igreja que caminha no Espírito a partir dos pobres (Cirkev, ktorá kráča v Duchu chudobných).

kongres_plagat

http://www.amerindiaenlared.org/congreso2015/

Brazílsky teológ Leonardo Boff napísal otvorený list na podporu pápeža Františka. Na mieste ho podporilo na 300 teológov, účastníkov kongresu z Brazílie, z celej Latinskej Ameriky, z Karibskej oblasti, ale aj z Európy, Kanady a Spojených Štátov.

boff2

https://evangelizadorasdelosapostoles.files.wordpress.com/2015/11/31aaf-boff-letter.jpg

Proti pápežovi Františkovi sa zdvihla vlna celosvetovej opozície, ktorá je zvlášť silná vo vnútri rímskej kúrie. Búria sa najmä proti láskavej a neformálnej komunikácii, ktorá je typická pre jeho štýl pastiera univerzálnej cirkvi a rímskeho biskupa. Mocné skupiny zvnútra aj zvonka cirkevného ústredia sa usilujú destabilizovať a zosmiešniť spôsob akým „je pápežom“ – bez symbolov moci a v štýle sv. Františka z Assisi, ktorého meno prijal.

Leonardo Boff prosí, aby všetci, čo sa chcú k jeho listu pridať, vyjadrili svoj súhlas a poslali ho na adresu apoyoalpapafrancisco@yahoo.com (adresa je platná od 10.11.2015)

Otvorený list pápežovi Františkovi, úplné znenie v slovenskom preklade:

Drahý pápež František,

v Latinskej Amerike, v Karibiku a v iných častiach sveta sú veľmi mnohí znepokojení silnou opozíciou a útokmi voči Vašej osobe. Ich iniciátormi sú síce nepočetné, ale veľmi mocné konzervatívne menšiny vo vnútri aj zvonka Cirkvi. S úžasom sa pozeráme na úplne nezvyčajné konanie, ktoré by v ostatných storočiach bolo nemysliteľné: odboj viacerých konzervatívnych kardinálov proti spôsobu, akým ste viedli Synodu, ale najmä proti spôsobu akým vediete Cirkev.

List, ktorý bol striktne osobný a určený len Vám, prenikol do tlače, rovnako ako aj encyklika Laudato Sì, čo je v jasnom rozpore s princípmi novinárskej etiky.

Takéto skupiny sa snažia o návrat k prekonanému modelu cirkvi, podľa ktorého je cirkev skôr nedobytná pevnosť a nie „poľná nemocnica, ktorá je stále otvorená prijať každého, kto klope na jej dvere“; cirkev, ktorá „má otvorené dvere pre ľudí dnešnej doby, vyhľadáva ich a sprevádza, lebo ak by cirkev zabuchla dvere, zradila by samú seba aj svoje poslanie a namiesto mosta by sa z nej stal zátarás“. Toto sú Vaše odvážne slová.

Pastorálne sprostredkovanie toho typu cirkvi, ktorý navrhujete vo svojich príhovoroch a symbolických gestách, sú charakterizované srdečnou láskavosťou, živými stretnutiami ľudí s ľuďmi a s Kristom sprítomneným uprostred nich, bezhraničným milosrdenstvom, “revolúciou láskavosti” a pastorálnym obratom. Obrat znamená, že pastier má “páchnuť po ovciach”, lebo s nimi zdieľa život a sprevádza ich na každej ich ceste.

Je nám ľúto, že jediné čoho sú tieto konzervatívne skupiny schopné, je hovoriť nie. Pripomíname týmto naším bratom najsamozrejmejšie veci Ježišovho odkazu. On neprišiel hovoriť nie. Práve naopak, on prišiel povedať áno. Sv. Pavol nám vo svojom Druhom liste Korinťanom pripomína: „Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu.“ (2 Kor 1, 20)

V evanjeliu sv. Jána Ježiš vyslovene potvrdzuje „Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.“ (Jn 6, 37) Mohla by to byť prostitútka, malomocný alebo ustráchaný teológ ako Nikodém: všetkých prijímal s láskou a milosrdenstvom.

Základnou charakteristikou Ježišovho Boha, “Abba”, je jeho bezhraničné milosrdenstvo (Lk 6, 36) a jeho uprednostňujúca láska k chudobným, chorým a hriešnikom (Lk 5, 32; 6, 21). Ježiš neprišiel založiť nové náboženstvo zbožných veriacich, ale prišiel nás naučiť žiť a uskutočňovať jeho ústrednú zvesť o Božom Kráľovstve, ktorého dobrodenia sú: láska, zľutovanie, odpustenie, solidarita, hlad a smäd po spravodlivosti a radosť, že sme všetci Bohom milovaní synovia a dcéry.

Pokusy spochybniť legitímnosť svojrázneho spôsobu, ako ste rímskym biskupom a pápežom univerzálnej cirkvi, sú márne, lebo nič nedokáže odolať dobrote a láskavosti, ktorých ste nádherným príkladom. Necháte sa viesť skôr láskavosťou ako kanonickým právom, skôr kolegialitou a spoluprácou ako samostatným vykonávaním moci. Dejiny nás učia, že kde prevláda moc, mizne láska a zaniká milosrdenstvo, ústredné hodnoty Vášho a Ježišovho kázania.

V tomto kontexte, tvárou v tvár novej planetárnej fáze dejín a hrozbám, ktoré zaťažujú systém života a Zeme, na čo ste odvážne poukázali vo svojej encyklike Laudato Sì o “starostlivosti o spoločný dom”, chceme sa zomknúť v radách okolo Vás a vyjadriť našu totálnu podporu Vašej osobe a službe, Vášmu pastorálnemu a otvorenému pohľadu na cirkev a Vášmu charizmatickému spôsobu, ktorý nám umožňuje precítiť cirkev opäť ako duchovný domov. Rovnako aj mnohí z iných cirkví a náboženstiev a zo sekulárneho sveta Vás podporujú a obdivujú pre Váš spôsob, akým rozprávate a konáte.

Nie je to nepodstatný fakt, že väčšina katolíkov žije v Amerikách, v Afrike a v Ázii, kde je vidieť vitalitu a silnú kreativitu v dialógu s rozličnými kultúrami a kde sa ukazujú rozmanité tváre tej istej Kristovej cirkvi. Katolícka cirkev je dnes cirkvou tretieho sveta, lebo len 25% katolíkov žije v Európe. Budúcnosť cirkvi sa rozhoduje v týchto regiónoch, kde Duch vanie najmocnejšie.

Katolícka cirkev nemôže naďalej zostať rukojemníčkou západnej kultúry, ktorá je napriek všetkému len regionálnou kultúrou, aj keď jej nechceme upierať veľké a významné zásluhy. Cirkev sa musí odzápadniť (de-occidentalizovať), otvoriť sa svetu (mondializovať) a uprednostniť stretanie kultúr a duchovných ciest.

Drahý pápež František: aj Vy máte účasť na osude Majstra a jeho apoštolov, ktorých tiež ohovárali a prenasledovali a nedostalo sa im porozumenia.

Ale sme trpezliví, lebo vieme, že protivenstvá prežívate v duchu blahoslavenstiev. Prijímate ich s pokorou. Prosíte o odpustenie za hriechy Cirkvi a kráčate v šľapajach Nazaretského.

Chceme byt na Vašej strane, podporovať Vás vo Vašej evanjeliovej a oslobodzujúcej vízii cirkvi, podporiť Vašu odvahu a vnútornú silu aktualizovať pre nás slovami aj skutkami, Ježišovu tradíciu lásky, milosrdenstva, zľutovania, Božej blízkosti a solidarity s trpiacim ľudstvom.

A napokon, drahý pápež František, aj naďalej všetkým ukazujte, že evanjelium je dobrý rozvrh pre celé ľudstvo, že kresťanský odkaz je inspirujúcou silou v “starostlivosti o spoločný dom” a je malým okienkom do budúcnosti Zeme, ktorá je zmierená sama so sebou, so všetkými ľudskými bytosťami, s prírodou a hlavne s Otcom, ktorý ukázal, že má materské črty nekonečnej dobroty a láskavosti. Na konci môžeme spoločne povedať: “všetko, čo urobil, je veľmi dobré” (Gn 1, 31).

portugalského originálu preložila a úvod napísala

Sr. Alžbeta Matusová, CND-CSA, Juazeiro do Norte, Ceará, Brazília

(pre ďalšie štúdium nemeckýanglický preklad)

 

Shares