Máj 2023

Kamil Sládek1. 5. 2023

Z cyklu Stredoveký kalendár 2023. Kruhové okno v Kostole Všetkých svätých, Dechtice, okres Trnava.

Kostol Všetkých svätých, Dechtice. Foto: Kamil Sládek.

Shares

V období stavby dechtického chrámu bolo hlavnou úlohou malého kruhového okna v apside zabezpečiť svetlo v interiéri. Vetranie či výhľad, ako je to dnes, neboli témou dňa. Okno bolo otvorom v hrubej, z tehál vystavanej stene apsidy, ktorá niesla váhu klenby a strechu.

Dnes vďaka výskumom za ostatných zhruba pätnásť rokov vieme, že veľkosť východného okna apsidy je pôvodná, tak ako i jeho bezprostredné okolie. V malom okennom priestore bol pravdepodobne vložený olovený rám, ktorý držal sklenený kruh okna. Taký veľký priemer skleneného okna, okolo desať palcov, dnes dvadsaťpäť centimetrov v jednom kuse, rozhodne nebol v našich zemepisných šírkach samozrejmosť.

Spomenutiahodnou zaujímavosťou je i to, že okno kruhového tvaru so špaletou v apside Kostola Všetkých svätých na úpätí Malých Karpát v Dechticiach patrí spolu s južným portálom medzi zaujímavé pôvodné románske prvky dnešného kostola resp. rotundy, ktoré prepájajú exteriér s interiérom. Ten je prekvapujúco kruhového obvodu vo forme rotundy s viacerými zachovanými neskororománskymi freskami.

Pri prechádzke krajinou nám románske a gotické chrámy pomáhajú s orientáciou v teréne. Úplná väčšina stredovekých chrámov má orientáciu východ – západ, portál, vchod do kostola, bol v južnej stene chrámu. Apsida a poloha okna v ňom ukazovala miesto východu slnka v čase kladenia jeho základov. Nedopátral som sa, v ktorý deň roka bol položený základný kameň, ale spolieham sa na vtedajší úzus, že to bol bod, kde sa na svitaní v deň začiatku stavby prvý raz ukázalo slnko. V Dechticiach na sviatok Všetkých svätých. Svetlo vychádzajúceho slnka, symbol nádeje a vzkrieseného Krista, v stredovekom chráme osvetľovalo obetný stôl, menzu, za ktorým stál kňaz slúžiaci bohoslužbu, obrátený smerom na východ, teda chrbtom k modliacim sa ľuďom.

Apsida, svätyňa, by bol veľmi tmavý priestor, ak by bolo okrúhle okno iba valcovitým objektom v stene. Aby stavitelia chrámu zväčšili svetelnosť maličkého východného okna v stene apsidy, hrubej asi trištvrte metra, vizuálne ho zväčšili špaletou. Teda tak, že rozšírením vonkajšieho priemeru okna zvonka i zvnútra vznikla šikmá plocha okna, špaleta, ktorá prepúšťa viac svetla do vnútra priestoru apsidy.

Sklenené plochy okien či balkónov našich bytov i domov sú pre nás samozrejmosťou. Funkciou okien dnes je nielen priestor presvetliť ako pred vyše osemsto rokmi, ale i vetrať a poskytnúť výhľad.

Múdrosť majstrov románskych chrámov je vítaná i dnes. Obrusovať hrany, dávať priestor svetlu, nechať pôsobiť Ducha Svätého. Aby sme, podobne ako v biblickom príbehu Turíc, vďaka Duchu viacej videli a rozumeli, ako konať múdro a spravodlivo.

Shares