Názor na manželstvo a rodinu má dopad na duchovnú službu v cirkvi

18. 8. 2016

Teológovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK napísali biskupom Otvorený list na podporu Jakuba Pavlúsa
Shares

Odkázali sme na rozhovor Rie Gehrerovej v Denníku N s Jakubom Pavlúsom, rozhovor nájdete tu Biskupi si Jakuba Pavlúsa pozvali na pohovor ako jedného zo signatárov Stanoviska teológov k referendu 7.2.2015. Hovorcom kritických teológov bol Ondrej Prostredník, ktorý sa teraz spolu s veľkou skupinou teológov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, počnúc dekanom Ľubomírom Batkom, obrátil na biskupov Otvoreným listom, ktorý je uverejnený na changenete, kde možno ku iniciátorom pripojiť aj svoj podpis. Na podporu rodiny Jakuba sa koná zbierka. Popri peňažnom úžitku zbierky je však možné využiť ju aj ako symbolický protestný hlas a anonymný súhlas s Otvoreným listom.

Jakuba podporil svojím komentárom aj Michal Havran „Výhovorky na vieroučné mantinely, ktoré ECAV v tejto otázke prijala, neobstoja. Manželstvo nie je kryptokatolícky prvok reformovanej teológie, nepatrí medzi sviatosti, vnímame ho civilne, občiansky a s dôrazom na rovnosť partnerov“.

Biskupi odpovedali na svojej stránke textom K vyjadreniu pedagógov a doktorandov EBF UK svoje výhrady voči pôsobeniu Jakuba v cirkevnom úrade a svoj názor na tému manželstva nevylučujú z diskusie, ale súčasne nepredpokladajú, že by diskusia mohla zmeniť ich rozhodnutie vo veci pracovno-právneho vzťahu s Jakubom alebo ich postoja k tomu, čo a za akých okolností je manželstvo.

 

Na tomto mieste uverejňujeme odpoveď Ondreja Prostredníka na vyjadrenie biskupov:

Ondrej Prostredník dal rozhovor serveru aktuality.sk

 

 

Shares