PRIESKUM: Čím sú pre nás Vianoce?

Rastislav Kočan13. 12. 2016

Napriek tomu, že Vianoce vnímame na Slovensku hlavne ako náboženské sviatky, na vianočnú liturgiu sa teší o polovicu menej ľudí ako na slávnostné jedlo a pitie.
Shares

Obrázok: http://www.napsandroadmaps.com/

Na Slovensku sú Vianoce jednoznačne najobľúbenejším sviatkom, zásadne ovplyvňujú dynamiku celej spoločnosti. Stačí si len uvedomiť, čo všetko sa vianočným sviatkom prispôsobuje v práci, podnikaní, obchode, kultúre, marketingu, či v politike…

GfK na Slovensku v novembri 2016 realizovala hĺbkový reprezentatívny prieskum (vzorka 1000 respondentov) s cieľom pochopiť význam Vianoc pre súčasnú spoločnosť.

Kto na Slovensku oslavuje Vianoce?

Dá sa odpovedať jednoducho – takmer všetci. Vianoce oslavuje každý rok takmer 95% populácie, ďalšie 4% ich oslavujú sporadicky. Oslavu Vianoc celkovo ignoruje len 1% obyvateľstva.

Prakticky totožná je situácia aj v Českej republike. Pre porovnanie, v Spojených štátoch (podľa prieskumu Pew Research Center) Vianoce oslavuje každoročne približne 92% obyvateľstva. Dá sa preto zjednodušene povedať, že Vianoce milujú všetci.

Čo pre nás znamenajú Vianoce

Pre najväčšiu časť obyvateľov na Slovensku sú Vianoce primárne náboženským sviatkom. Ako hlavne náboženský sviatok vníma Vianoce 36% populácie.

Naopak, ako kultúrno-spoločenský sviatok vníma Vianoce približne 28% populácie. Názorovo niekde medzi je zvyšná tretina obyvateľstva (34%), pre ktorú sú vo Vianociach obsiahnuté rovnocenne oba aspekty – náboženský aj kultúrno-spoločenský.

Graf č.1. Sú pre Vás osobne Vianoce skôr náboženským alebo kultúrne-spoločenskými sviatkami?

 

Môžeme si teda dovoliť konštatovať, že náboženský rozmer Vianoc reflektuje približne 70% dobyvateľov Slovenska, čo jasne (ale zase nie úplne) korešponduje s podielom obyvateľstva, ktoré sa v ostatnom sčítaní v roku 2011 prihlásilo k nejakej kresťanskej cirkvi (75%).

Ktoré demografické segmenty najviac vnímajú náboženskú stránku Vianoc?

Ktoré demografické segmenty najviac vnímajú kultúrno-spoločenskú stránku Vianoc?

Na čo sa tešíme na Vianoce?

Ak by sme na základe väčšinového vnímania náboženskej podstaty Vianoc predpokladali, že ľudia na Vianociach majú radi hlavne náboženské slávenie, mýlili by sme sa.

V skutočnosti, na náboženské slávenie Vianoc sa teší len o niečo viac ako štvrtina obyvateľstva (26%) – v prieskume to bol najmenej preferovaný bod na sedem položkovom zozname, ktorí mali respondenti k dispozícii. Pred náboženským slávením sa umiestnila ešte aj vianočná výzdoba a slávnostné jedlo a pitie.

Najviac ľudí sa počas Vianoc teší na príjemný čas strávený v kruhu širšej, či užšej rodiny (77%). Rodinné slávenie sviatkov je na prvom mieste vo všetkých základných demografických skupinách. Evidentne je to priesečník, na ktorom sa zhodnú priaznivci náboženských aj sekulárnych Vianoc.

Druhým aspektom, čo majú ľudia radi na Vianociach je všeobecná príjemná atmosféru v celej spoločnosti (64%), ktorá zahrňuje vianočné ozdoby, piesne, filmy alebo sviatočný TV program.

Graf 2: Na čo sa počas Vianoc špeciálne tešíte najviac?

Celkovo sa na Vianoce o niečo viac tešia ženy ako muži. Ženy uviedli priemerne 3,7 dôvodov prečo sa tešiť na Vianoce, kým muži len 3,2.

Najväčší rozdiel medzi mužmi a ženami (v prospech žien) je v duchovnej rovine (náboženské slávenie sviatkov) a v rovine vzťahov (ľudia sú počas sviatkov k sebe milší). Je príznačné, že jediným aspektom, ktorý na Vianociach preferujú viac muži ako ženy je slávnostné jedlo a pitie 🙂

Graf 3: Na čo sa počas Vianoc špeciálne tešíte najviac? Porovnanie žien a mužov.

S istým zovšeobecnením by sme mohli povedať, že na Slovensku si uvedomujeme a akceptujeme náboženský základ Vianoc a stále ho vnímame pozitívne. Na druhej strane, pre väčšinovú populáciu v praktickom živote najviac radosti prenášajú hlavne rodinné stretnutia, celková vianočná atmosféra a milšie medziľudské vzťahy počas sviatkov.

Čo na Vianociach neznášame?

Asi nie je zložité odhadnúť že ľuďom na Vianociach najviac vadí ich komercializácia a preplnenosť obchodov. Takto sa vyjadrila približne polovica populácie (49% v oboch prípadoch).  Tieto dva dôvody uviedli na prvých dvoch miestach všetky relevantné demografické segmenty.

Tretia oblasť, ktorú obyvatelia Slovenska nemajú na Vianociach radi je s prvými dvoma faktormi priamo spojená – jedná sa o finančnú náročnosť sviatkov ako takých. Je zaujímavé, že tento faktor nie úplne koreluje s príjmom domácností – skôr so životným štýlom (najviac je finančná náročnosť Vianoc pociťovaná vo veľkých mestách a v Bratislavskom regióne).

Hlavne ženám na Vianociach, a tu opäť nejde o žiadne prekvapenie, prekáža aj vianočný stres spojený s prípravami na sviatky. Jedná sa hlavne o ženy z väčších miest (špeciálne z Bratislavy).

Postupne sa vytrácajúci náboženský aspekt Vianoc vadí 19% Slovákov, takmer toľko ako predpoklad (či skôr obava), že osobná váha po Vianociach ukáže vyššiu hodnotu (17%).

Graf 4. Čo na Vianociach máte najmenej radi

 

Je zaujímavé, že výsledky prieskumu zo Slovenska korešponduje aj s názormi obyvateľov Spojených štátov (Pew Research Center). Aj oni sa počas Vianoc najviac tešia na chvíle strávené v rodinnom kruhu  a najviac nemajú radi komerčnú stránku Vianoc s plnými obchodmi. Zdá sa, že mágia Vianoc pôsobí na všetkých rovnako 🙂

Zdá sa, že recept na ideálne Vianoce by sa dal naformulovať nasledovne:
Viac sa tešiť  z rodinných stretnutí, milých ľudí, prípadne slávnostnej liturgie a slávnostného jedla. Zároveň  menej času a peňazí tráviť v obchodoch.

Ale to by bola asi veľmi lacná a trochu gýčová rada…

Shares