Rakúsky prezident u pápeža Františka

28. 11. 2017

Prezidenta Van der Bellen najviac oslovilo to, ako František oslovuje ľudí.
Shares

Foto: news.at

Rakúsky prezident, Alexander Van der Bellen, bývalý predseda Strany
Zelených, univerzitný profesor, ktorý sa ale po zvolení do funkcie
prezidenta Rakúska zriekol príslušnosti k tejto strane, navštívil 16.
novembra tohto roku pápeža Františka. Treba dodať, že Van der Bellen
sám seba považuje za nekonfesionálneho človeka, je rozvedený a po
druhýkrát ženatý. Všetky rakúske média sa venovali tomuto stretnutiu,
prepisujem, čo o tom napísal katolícky týždenník JA:

Prezidenta Van der Bellen najviac oslovilo to, ako František oslovuje ľudí:

„Je to veľmi vzdelaný človek, ktorý svojimi formuláciami vytvára také
obrazy, ktoré hlboko zasahujú srdce človeka“ – povedal v odpovedi na
otázku novinárom. My politici by sme sa mali od neho učiť. Keď sme
očitými svedkami jeho spirituality, tak si v jeho prítomnosti
uvedomujeme, že sa v minulých rokoch čosi vytratilo z našich jednaní.“
Pritom je Van der Bellen považovaný za „suchého“ odborníka a profesora
ekonómie, ktorý sa riadi princípmi korektnosti a práva. Na zvedavú
otázku novinárov, o čom sa Van der Bellen s pápežom rozprával, len
všeobecne odpovedal, že fokusom ich dialógu bola nedotknuteľná hodnosť
človeka, uprednostňovanie kultúry a z toho vyplývajúceho
obohacovania sa so stretaniami s inými ľuďmi, pochádzajúcimi z iných
krajín, národností, náboženstiev, či iného zmýšľania a starostlivosť o
ochranu celého stvorenia.

Van der Bellen je známy tým, že je silno „praeurópskym“ politikom a
zároveň sa i veľmi zasadzuje za prijímanie a integráciu utečencov z
akýchkoľvek krajín a pohnútok ich emigrácie.

Podľa týždenníka JA, z 26. novembra 2017, str. 8 „Vom Papst können
wir Politiker etwas lernen“ voľne spracoval Peter Žaloudek.

Shares