Apríl 2023

Kamil Sládek1. 4. 2023

Z cyklu Stredoveký kalendár 2023. Svorník s motívom Božieho baránka v Kostole sv. Martina, Martin.

Svorník s motívom Božieho baránka v Kostole sv. Martina, Martin. Foto: Kamil Sládek

Shares

Svorník s motívom Božieho baránka v Kostole sv. Martina, Martin

Niektorí z nás radi sledujú línie a ich prechádzanie jednu cez druhú. Pochádzam z roviny, ktorá končí v „nekonečne“, tam, kde sa stretáva s nebeskou klenbou. Uprostred lesa sa mi páči sledovať vrcholce stromov, ktoré sa snažia prepliesť do nebies. V gotickom kostole ma očarúvajú kamenné rebrá, ktoré vedú môj pohľad na samý vrch chrámu. Na najvyšší bod v klenbe, kde sa všetky gotické línie spájajú. Na svorník.

Svorník má rozhodujúcu úlohu – zabezpečuje statiku gotickej klenby, ktorá je výsledkom komplikovanej rovnováhy síl medzi tlakom a protitlakom. Vložením záverového kameňa, teda svorníka správnej hmotnosti medzi rebrá klenby stredovekí stavbári tieto, akoby, kamenné vystreté ruky prepojili a uzavreli klenbu. Týmto úkonom sa zmenili pomery síl tlakov klenby a stien stavby. Váha svorníkového kameňa vzpružila rebrá chrámu, ktoré „padajúcim“ múrom chrámu vytvorili potrebný protitlak a stavba nadobudla stabilitu. Je to veľmi jednoduché, pevné, ale súčasne veľmi krehké riešenie. Celé dielo stojí „len“ na vzájomnej opore správne uložených kameňov.

Malé repetitórium, zopakovanie: svorník, statický stred klenby potrebuje podporu rebier, ktoré sa k nemu z rôznych strán zbiehajú. Len vďaka nim môže byť na vrchole klenby. Naopak, ak by rebrá klenbového oblúku nemali oporný bod na vrchole v svorníku, boli iba kúskami opracovaných kameňov, ktoré by nemalo čo držať spolu. A bez svorníka a rebier by sa kamene výplne klenby, položené jeden vedľa druhého, nemali o čo oprieť. Každá časť gotického systému má svoju úlohu, ktorú musí vykonať naplno. Pritom sa musí spoliehať na susedov a susedky, že budú konať tak isto. Jedna časť podmieňuje a potrebuje tú druhú.

Ešte jeden dôležitý detail – pre bežného pozorovateľa je to na prvý pohľad nepostrehnuteľné, ale svorník je organicky prepojený cez rebrá klenby s vonkajším oporným systémom chrámu. Tento „detail“ patrí medzi základné objavy gotiky, ktorá si začala podmaňovať Európu v polovici 12. storočia.

Jedným z pragmatických účelov svorníka bývalo aj zakrytie stavebne komplikovaného a občas nedokonalého priesečníka klenbových rebier, ktoré sa na vrchole klenby zbiehali z viacerých strán. Bol to praktický a elegantný spôsob, ako zakryť nepresnosti tejto časti klenby chrámu.

Priestor plochy svorníka býval využitý tak, aby bol nástrojom sprostredkovania vieroučných posolstiev.

Do určitej miery by sme mohli povedať, že tieto nosiče informácií využívali ľudia pred niekoľkými stáročiami podobne, ako my dnes využívame centrálnu pozíciu zaujímavej lokality – v novinách, na billboardoch, na internete…

Ľudia obdobia, ktorému my hovoríme stredovek, neboli iní než sme my.

Prekryté miesto prelínania rebier klenby bolo pre ľudí výhodným priestorom na podávanie dôležitých informácií. Na ploche svorníka boli veľmi často znázorňovaní najdôležitejší biblickí aktéri. Zobrazovali svätých, na ochranu ktorých sa  veriaci spoliehali a dúfali, že ich vypočujú. Plochy svorníkov sú vyplnené aj rôznymi znázorneniami zvierat. Jedným z príkladov je Veľkonočný baránok na svorníku v kostole svätého Martina v meste Martin. Podobne ako zvieracie, majú i rastlinné motívy svoj význam a poslanie. Ich symbolika je však pre úplnú väčšinu z nás dnes ťažko zrozumiteľná. Ak by sme ju chceli pochopiť, musíme ju krok po kroku opäť objavovať a študovať.

A samozrejme, „reklamná plocha“ svorníkov bola zaujímavá aj pre donorov stavby chrámu. Niektorí konali nezištne, iní z vďačnosti a časť dôležito pre seba, zanechali na jednom z najviditeľnejších miest v chráme aj správu o sebe – pečať erbu rodu.

Svorník zohráva v konštrukcii gotického chrámu kľúčovú úlohu. Francúzsky „clé de voûte“, anglicky „keystone“ je pomenovanie pre svorník ako kľúčový kameň. Teraz v období Veľkej noci mi to pripomína text starovekého žalmu: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným“. Staroveký autor, neviem, či z odpozorovanej, alebo vlastnej skúsenosti dáva na známosť, že pokiaľ život človeka, či akákoľvek stavba nemá dobrý základ, základný kameň, z ktorého život či stavba vychádza, tak bude nestabilný a slabý.

V prenesenom význame slova by mohol byť takýmto „uhoľným kameňom“ aj svorník. Avšak z opačnej strany stavby, či existencie. Svorník, kameň  stavbu spája a zabezpečuje jej stabilitu. Je tým, kto vyžaduje a potrebuje „svornosť“. Bez nej je stavba nestabilná a zrúti sa.

Prajem všetkým požehnanú Veľkú noc roku Pána 2023.

Aby naše krehké životy mali spoľahlivú oporu a boli sme pripravení žiť v svornosti.

https://apsida.sk/c/14130/martin

Kostol sv. Martina, Martin. Foto: Kamil Sládek
Shares