Znamenie pokoja

Chýbajú aj ruky aj úsmev, a podpis nelieči

Osculum sororis

Neustály oheň v srdci udržuje zmŕtvychvstalý Ježiš

Hans Küng

Hans Küng, vplyvný teológ obdobia II. vatikánskeho koncilu, cenzurovaný Jánom Pavlom II, zomrel vo veku 93 rokov.