Ďalší najväčší škandál

5. 2. 2022

Ratzinger by sa mal obrátiť s prosbou o pomoc na Františka
Shares

Papst-Korrespondent Andreas Englisch kennt sich im Vatikan aus. (Foto: honorarfrei)

Pod týmto nadpisom vyšiel v rakúskych novinách Kronen Zeitung rozhovor s Andreasom Englischom, známym nemeckým autorom a znalcom Vatikánu, ktorý napísal na túto tému dve knihy: „Der Pakt gegen den Papst“ (Pakt proti pápežovi) a „Mein geheimes Rom“ (Môj tajuplný Rím).

Redaktor Gerald Schwaiger: emeritnému pápežovi sa v súčasnosti vyčíta, že klamal. Hoci on sám hovorí iba o chybe. Môže vôbec k takejto „chybe“ dôjsť?

Odpovedá Andreas Englisch: poznám Ratzingera a jeho najbližších spolupracovníkov od roku 1988. Že by sa takémuto tímu v tak dôležitej veci prihodila „redakčná chyba“, to považujem za absolútne nemožné. Jozef Ratzinger bol celý svoj život pedantným a exaktným človekom. Každý text si opakovane nechával kontrolovať. Jeho myseľ je dokonale jasná, hoci mu je väčšinou ťažko rozumieť, čo hovorí. Všetky komentáre si zapisuje. Žeby sa mohlo jednať o nejaký omyl, tomu v žiadnom prípade neverím. Buď úmyselne klamal, alebo okruh jeho ľudí pochádzajúcich z Opus-Dei ho chcel klamstvom vytrhnúť z terča kritikov. Keďže sa to však nestalo, tím jeho najbližších spolupracovníkov začal veslovať opačným smerom.

Bola pre Benedikta XVI. otázka sexuálneho zneužívania dôležitá alebo pre jej vyriešenie nerobil dosť? Jozefovi Ratzingerovi na riešení tejto problematiky veľmi záležalo. Tým sa od svojho predchodcu Jána Pavla II., ktorý sa problematike sexuálneho zneužívania vyhýbal a zametal ju pod koberec, diametrálne líši. Ratzinger si však zároveň myslel, že táto problematika je úmyselne zveličovaná s cieľom poškodiť cirkev. Nikdy si neuvedomil, že sa jedná o systematické ututlávanie, umenšovanie a zakrývanie pravdy a že existuje priama súvislosť medzi „bezmanželským“ životom kňazov, celibátom a sexuálnym násilím.

Je Ratzingerovo celoživotné dielo týmto znehodnotené? určite za blahoslaveného vyhlásený nebude a už v žiadnom prípade nie za svätého. Jeho celoživotné dielo sa rozpadlo na prach. Ako pápež sa dopustil ťažkých chýb, napríklad keď rehabilitoval popierača holokaustu biskupa Richarda Williamsona. Ale aktuálna aféra mýtus o geniálnom nemeckom teológovi a pápežovi Ratzingerovi totálne rozbúrala.

Aký je ohlas v jeho rodnej vlasti? reakcia v Nemecku je katastrofálna. Katolícka cirkev stojí na pokraji priepasti, sám Reinhard Marx, predseda nemeckej biskupskej konferencie, vidí hroziaci zánik katolíckej cirkvi v Nemecku.

Je to najťažšia kríza, aká postihla cirkev? Je to oveľa viac než kríza. Teraz začína boj o prežitie.

Ako by mal Jozef Ratzinger reagovať? otázkou je, či mu jeho poradcovia, ktorí nesú obrovskú spoluvinu, dovolia vôbec prehovoriť na verejnosti. Ratzinger by sa mal teraz držať jediného vierohodného muža vo svojom rímskom okolí, vyspovedať sa mu a poprosiť ho, aby svetu oznámil, ako na tom je. Tým mužom je pápež František.

Kronen Zeitung, 30. januára 2022, str. 38 a 40. |Preklad z nemčiny Peter Žaloudek

 

Shares