Hans Küng a hudba

30. 4. 2021

Hudba ako prejav najhlbšej religiozity
Shares

Ako hovorí Hans Küng, „hranica medzi hudbou a náboženstvom je veľmi jemná, (fajnová) a tenká“. Pre Künga je hudba najduchovnejšia zo všetkých umeleckých odvetví. Jeho kniha Hudba a náboženstvo je súhrnom myšlienok, ktoré vyjadril vo svojich prednáškach o slávnych hudobných skladateľoch. V knihe sa zamýšľa najmä nad tromi skladateľmi, ktorých hudbu obdivoval a miloval – nad Mozartom, Wagnerom a Brucknerom. Hans Küng, ako zapálený poslucháč hudby, sa v knihe pokúša poodhaliť význam náboženstva u týchto, jemu obľúbených skladateľov. Hansa Künga u Mozarta fascinovala jeho Korunovačná omša C dur (Krönungsmesse) a u Brucknera 8. symfónia C mol. Teológovi Hansovi Küngovi nejde len o objavovanie vedeckých odpovedí, ale kladie si nasledujúce tri otázky – otázku religiozity božieho hudobníka, otázku modernosti Brucknerovej hudobnej reči a otázku vplyvu tejto hudby na ďalšie generácie.

V roku 1779 na objednávku salzburského kniežacieho arcibiskupa Coloreda skomponoval Mozart pod titulom Missa brevis tzv. Krönungsmesse. Hoci bol tento biskup v očiach Künga reformne orientovaný, zároveň bol aj feudálny autokrat. Mozart mal víziu čo najskôr opustiť klerikálne konzervatívny Salzburg smerom ku Viedni. Vieme, že rok pred tým Mozartove plány predviesť svoju cirkevnú hudbu v Paríži, stroskotali. Treba si tiež uvedomiť, aká bola vo vtedajšom habsburgskom Rakúsku situácia. Za cisára Jozefa II. bolo zrušené nevoľníctvo a ustanovený Tolerančný patent. Küng vidí v Mozartovej omši symbolické vyjadrenie epochálnej spoločenskej zmeny: „Missa brevis – cirkevná hudba, desať rokov pred tým, než mal v Paríži explodovať vulkán francúzskej revolúcie, osvietenstva a proklamácie ľudských práv. Vediac, do akej hlbokej priepasti by sa bola cirkev prepadla, keby k revolúcii nebolo bývalo došlo, počúvame dnes mohutné Kyrie v C dur „Pane, zmiluj sa nad nami“ v úplne inom kontexte.“ Mozart ako keby bol dopredu tušil, čo sa bude diať a akým smerom sa vtedajšia spoločnosť a cirkev bude uberať. Neuveriteľným spôsobom a fascinujúcou hudbou prosí Boha neba i zeme o odpustenie všetkého falošného a zlého, čoho sa v minulosti cirkev v jeho mene dopustila…

V dlhej dvojhodinovej relácii rakúskeho rozhlasu zazneli na pamiatku nielen veľkého teológa a mysliteľa, ale aj citlivého milovníka hudby Hansa Künga jeho sprievodné myšlienky ku dielam, ktoré tak obdivoval. Zaznela celá 8. symfónia C mol v podaní Mozarteumorchestru zo Salzburgu, ktorý dirigoval Ivor Bolton, ako aj Missa Brevis in C dur v podaní toho istého orchestru aj dirigenta.

Podľa relácie rozhlasu Ö1, In memoriam Hans Küng, Spirituelles in der Musik, odvysielanom 24. apríla 2021 o 15:05 hod. preložil a voľne spracoval Peter Žaloudek

Shares