Koncert na počesť Antona Srholca vo Viedni!

Peter Smutny und Rudi Mayerhofer-Sebera9. 6. 2015

Otec Anton Srholec dostal cenu Leopolda Kunschaka. 10. júna 2015 bude na jeho počesť vo Viedni koncert!
Shares

prevzaté z pozvánky Slovenského inštitútu vo Viedni

Anton Srholec bol v máji 2015 vo Viedni vyznamenaný cenou Leopolda Kunschaka. V stredu 10. júna 2015 o 19.oo hod. bude vo vládnych priestoroch vo Viedni (Hofburgkapelle) na počesť pátra Srholca slávnosť a koncert.

Hofburgkapelle

http://www.hofmusikkapelle.gv.at/content/hofburgkapelle/

Anton Srholec je jedným z najvýznamnejších kňazov – disidentov na Slovensku. Je prezidentom Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorá objasňuje pomery v časoch totality od r. 1948 do 1989 a chce pomáhať jej obetiam k dosiahnutiu spravodlivosti a zadosťučinenia. V roku 1999 bol za zásluhy o vieru a slobodu vyznamenaný Cenou kardinála Königa a v roku 2013 cenou Nadácie Jána Langoša za zásluhy o demokraciu. Oslavný prejav predniesol zosadený arcibiskup Róbert Bezák. Od r. 1992 páter Srholec vedie v Bratislave sociálne zariadenie Resoty, ktoré sa stará o bezdomovcov.

Rakúski iniciátori, ktorí zo 40-tich krajín zhromaždili už viac ako 4 000 podpisov za rehabilitáciu arcibiskupa Róberta Bezáka, na tlačovej konferencii 18. júna 2014 oficiálne navrhli nomináciu pátra Antona Srholca na Cenu ľudských práv Bruna Kreiskeho.

Túto nomináciu podporilo 78 významných osobností zo sveta umenia, kultúry, politiky a cirkvi z viacerých krajín. Na čelo týchto osobností sa postavil bývalý prezident rakúskej organizácie Caritas Franz Küberl. Nomináciu pátra Srholca zdôvodnil na tlačovej konferencii slovami, že ide o mimoriadneho človeka, ktorý si svoju vlastnú dôstojnosť a presvedčenie o dôstojnosti a rovnoprávnosti všetkých ľudí nenechal ani zlomiť ani zobrať. A čo viac: ľudí ako je Srholec potrebuje Slovensko, Rakúsko a cirkev ako soľ. Poďakoval aj 4 rodinám, ktoré nomináciu iniciovali slovami: „Toho by sa neujala žiadna inštitúcia“.

Pani Gabriela Matzner zdôraznila, že sám Bruno Kreisky by túto nomináciu podporil. Walter Persché sa vyjadril, že uznaním a ocenením tohto životného diela tento človek môže byť v dnešnom, na osobnosti tak chudobnom čase, príkladom, povzbudením a orientáciou pre mnohých mladých ľudí.

Miroslav Kocúr rozprával, ako sa ako mladý študent stretával s pátrom Antoniom. Jeho ľudskosť a bezprostrednosť ho ovplyvňuje aj dnes. Už nominácia na cenu Bruna Kreiského znamená verejné uznanie, na ktoré sa nezabudne a súčasne istý signál od medzinárodnej demokratickej spoločnosti a zároveň aj signál pre ňu.

Rozhodnutie nadácie, že sa Srholcovi cena Bruna Kreiskeho neprizná, je samozrejme treba akceptovať. Páter Antonio toto rozhodnutie komentoval na svoj typický  spôsob slovami: „Nie je mi to ľúto, z toho sa nestrieľa. Mám radosť z toho, že sme na jednej lodi a snívame, trpíme a pracujeme pre lepšiu cirkev a lepší svet“.

Odovzdanie Ceny Leopolda Kunschaka pátrovi Srholcovi 22. mája 2015 vo viedenskom parlamente potvrdzuje správnosť vynaloženého úsilia. My, iniciátori, ďakujeme kuratóriu Kunschakovej ceny, našim verným podporovateľom, zvlášť bývalému vicekancelárovi a predsedovi IDM (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) Dr. Erhardovi Busekovi ako aj personálnemu výboru vedenému riaditeľom Caritas Steiermark Franzom Küberlom.

Z priznania ceny sa môžeme tešiť, pretože táto nielenže oceňuje Srholca ako osobu, ale súčasne vyzdvihuje nutnosť zahrnúť našich východných susedov do nášho zorného pola a nutnosť pre lepšiu cirkev a lepší svet, ako to páter Antonio hovorí, snívať, trpieť a pracovať.

preložil a aktualizoval: Antonín Čech

 

Shares