Konsekračný kríž v Kostole Sv. kríža, pôvodne Panny Márie Devín, okres Bratislava IV.

1. 3. 2023

Shares

Shares