Medžugorie nebude nikdy „v Ruinách“

Peter Križan21. 5. 2017

Pápežov súkromný názor na mariánske zjavenia

Bis zu einer Million Pilger besuchen jährlich den Wallfahrtsort Medjugorje. Bild: Marienstatue vor einem Regenbogen.

Shares

Foto: Katholische Nachrichten-Agentur (KNA)

Pápež František odpovedal počas letu z Fatimy na otázky novinárov. Pozornosť vzbudila aj jeho odpoveď na mariánske zjavenia (nie vo Fatime, ale v Medžugorí).

Pápež odpovedal formálne a neformálne. Formálna odpoveď sa veľmi nelíšila od tlačovky v lietadle z Bosny. Neformálna časť odpovede mala veľký ohlas, dokonca aj katolícki reportéri hovorili, že je to „bomba“. Správa o Medžugorí (komisie kardinála Ruiniho) rozlišuje medzi pôvodnými zjaveniami z roku 1981 (uznala 7) a terajšími zjaveniami (ďalších vyše 40.000), ktoré neuznáva. Tá pápežova bomba je len toto: Ja to poviem natvrdo. Pre mňa je Mária matka a nie vedúca telegrafného úradu, čo nám každý deň v určenú hodinu pošle správu. To nie je Ježišova matka. A tieto domnelé zjavenia nie sú moc hodné. Hovorím to ako svoj osobný názor. Tak málo stačí na vzbudenie pozornosti, hoci spochybnené následné zjavenia nespochybňujú pôvodné z roku 1981 ani duchovnú a pastoračnú hodnotu pútneho miesta.

Úradná cirkev sa stavia ku Medžugoriu, na rozdiel iných miest zjavenia Panny Márie, rezervovane. Už 10 rokov púte oficiálne nepodporuje. Napriek tomu je Medžugorie jedným z najmasovejších pútnických cieľov v Európe. Oproti Lurdom je asi všetko malé, ale vyše dvoch miliónov pútnikov ročne je v porovnaní s Fatimou alebo Čenstochovou asi polovica.

Benedikt XVI. ustanovil v roku 2010 komisiu (Komisia na vyšetrenie a štúdium zjavení medžugorskej madony), ktorá dostala prezývku podľa svojho predsedu Ruiniho (kardinál Camillo Ruini bol v rokoch 1991 – 2007 predsedom biskupskej konferencie Talianska). Členom Ruiniho komisie bol aj kardinál Jozef Tomko. Závery predložila Ruiniho komisia v roku 2014 Kongregácii pre náuku viery (prefektom je od roku 2012 kardinál Gerhard Ludwik Müller). Z tlačových konferencií v lietadle z Bosny a teraz Fatimy nie je jasné (stenografia? preklady?), či pápež čaká na záver Kongregácie (pravidelné zasadnutie Kongregácie = feria quarta), alebo si vyhradil rozhodnutie pre seba.

V Ruiniho komisii hlasovalo za uznanie nadprirodzenosti prvých siedmich zjavení 13 členov komisie (jeden bol proti a jeden sa zdržal). V druhom hlasovaní sa rozhodovalo o „duchovných plodoch Medžugoria“, pričom sa nezohľadňovala prípadná nenadprirodzenosť (nepravosť) ďalších zjavení. Zo 14 hlasujúcich 6 videlo pozitívne duchovné plody, ôsmi mali zmiešané pocity, ale pre 6 z nich boli v prevahe pozitívne duchovné výsledky. Napokon sa v treťom kole hlasovalo o doteraz trvajúcej vlne zjavení, pričom sa bral zreteľ aj na celkové správanie tých, čo zjavenia oznamovali (vizionárov, vidcov). Zo 14 hlasujúcich sa 12 zdržali hlasovania a dvaja hlasovali proti nadprirodzenosti.

Zaujímalo by ma, ako tí, čo sa v treťom kole zdržali, dospeli k presvedčeniu, že tí istí v dôveryhodnosti spochybnení vidci a vidkyne, mali v prvom kole skutočne nadprirodzené zjavenie.

Hlasovanie v komisii má pre Kongregáciu a pápeža len odporúčací ráz. Odhadujem však, že aj kongregácia aj pápež sa uspokoja so siedmimi uznanými zjaveniami. Bude to stačiť na udržanie pútnického miesta. Miestny biskup si zachová tvár, že pochybné zjavenia nechcel uznať. Františkáni, ktorí spravujú pútnické miesto, budú ďalej stavať na úradne uznanej nadprirodzenosti. Lebo v prvom rade ide o pastorálne dobrá, to je tretia, ozaj „bombová“, časť pápežovej odpovede: Jadrom Ruiniho správy je duchovná a pastorálna podstata. Ľudia tam putujú a obrátia sa. Ľudia sa stretnú s Bohom a zmenia svoj život … ale to nie je mávnutím čarovného prútika. Duchovné a pastorálne skutočnosti nemožno nebrať na vedomie. Vzhľadom na tieto skutočnosti, všetky dostupné informácie vrátane odpovede, ktorú som dostal od teológov, som poveril biskupa – muža na správnom mieste – ktorý má dostatok skúseností, aby videl pastorálny rozmer aj ako to celé vlastne má byť. On bude tým, kto povie posledné slovo.“ (pozn. pápež František menoval vo februári 2017 [konzervatívneho] varšavského arcibiskupa Henryka Hosera, za svojho mimoriadneho veľvyslanca a splnomocnenca pre Medžugorie).

Shares