Pred 100 rokmi sa narodil F. M. Davídek

Peter Križan17. 1. 2021

pomyslite na diakonky a kňažky v Čechách a na Slovensku, s rešpektom, hrdosťou a vďakou
Shares

Nedeľná nekázeň Denníka N a odkaz na podcast.

Moja dnešná nekázeň pripomína výročie, ktoré si skoro nikto nepripomína. Pred 100 rokmi sa narodil Felix Maria Davídek, biskup skrytej cirkvi.

Ak niekoho táto strohá informácia zaujme, môže buď gúgliť, alebo siahne po literatúre faktu, napr. Skrytá církev od Fialu a Hanuša (Skrytá církev, Fiala, Hanuš, CDK, 1999), alebo si prečíta zborník Zradené proroctvo (Zradené proroctvo, Koller, Küng, Križan, VMV, 2011). Ako jeden zo zostavovateľov zborníka vám chcem povedať, prečo si spomínať na Davídka, v čom konal prorocky a ako je stále zrádzaný jeden z jeho najprorockejších činov.

Kresťanská teológia používa na vyjadrenie svojich myšlienok slovník starovekej filozofie. Tá bola len mužská a preto aj dnešná teológia je skoro výlučne záležitosť mužov. Nevie, nechce a nemôže hovoriť inak. Dvetisíc rokov cirkev dôsledne vyberala len mužov slova a starostlivo cibrila ich jazyk. Úradná cirkev preto dnes nehovorí ani rečou vedy, ani výrazovými prostriedkami umenia a celkom určite nevie hovoriť ženským hlasom.

Moc mužov v cirkvi je absolútna. Bez revolúcie, bez politického prevratu a uchvátenia moci sa to dá zmeniť len tak, že o zmene rozhodne ten, kto má moc. Muži sa svojej výlučnej moci musia zrieknuť sami od seba a dobrovoľne. Aj v cirkvi, ak nemá dnešnú mužskú nadvládu zmiesť revolúcia, musia spravodlivosť nastoliť tí, čo sú pri moci.

Davídek porozumel, že zmeniť to musí muž vybavený oprávneniami. Konal v duchu cirkvi – rozpoznal znamenie časov, mal úrad a moc a zmenil veci tak, aby to fungovalo. Pred 50 rokmi vysvätil za kňažku rímskokatolíckej cirkvi prvú ženu, svoju najbližšiu spolupracovníčku, Ludmilu Javorovú. Felix zomrel tesne pred revolúciou a Ludmila Javorová je jediná, ktorá pred cirkevnou aj sekulárnou verejnosťou vzdoruje cirkevnej zrade. Predstavte si trest zákazu výkonu povolania na 30 rokov! Čas dlhší ako doživotie. Nedávno vyšiel Ludmile Javorovej už tretí knižný rozhovor (Ty jsi kněz navěky, Javorová, Jančařík, Portál, 2020). Keď Ludmila povie: Kdybych byla jediná, tak ten člověk ve mně otevřel prostor, ohromný prostor, tak to zároveň znamená, že jediná nie je. Ako by mohla byť jediná, keď na svete je nadpolovičná väčšina žien? Všetky ostatné diakonky a kňažky vtedajšej davídkovskej skrytej cirkvi žijú dnes úplne v ústraní. Sú ako rozprávkové bytosti, ktoré niekto zaživa zamuroval do veže. Keď pôjdete okolo cirkevných pevností, možno uvidíte, že daktorá spustila z okienka vrkoč, ktorý jej narástol za 30 rokov v žalári mužskej cirkvi.

Davídek pocítil to, čo Biblia popisuje ako že „vyšla z neho sila“ (Mk 5,30). Mal pokoj v duši a istotu, že konal správne. Nepriateľstvo sa na neho zosypalo zo všetkých strán a nastal rozkol aj v jeho malej skrytej cirkvi. Dopadlo to tak, že pokus otvoriť ženám dvere vyvrel pred dvere aj Ludmilu Javorovú aj jeho samého.

Dnes vidíme, že prípad Davídek / Javorová a svätenie žien v rímskokatolíckej cirkvi nie je epizóda, ale proroctvo. Felix ako ten, čo to zvládol! Ludmila a Felix, tí dvaja, čo to spolu dokázali. Felix a ďalší biskupi skrytej cirkvi a pripravené ženy to dokázali (Mt 25,10). Desiatky prorokýň, ktoré uverili, že je to možné a rovnako ako Ludmila povedali „staň sa“.

Prorok je ten, čo sa odtrhne od ostatných a nevyhovuje nikomu. Súbežníci sa strážia navzájom ako cyklistické tímy na špici pelotónu. Svätenie ženy, to je jedna z najnáročnejších etáp. Všetci ostali zaskočení a boli prekvapení, že v tejto etape chce vôbec niekto byť prvý.

Keď prorok zomrie, svet ho poľahky dobehne. Je to dôvtip, ktorý je v pozadí Kolumbovho vajca. Ak ti niekto ukáže trik, vyzerá to odrazu ľahké. Prečo svätenie žien stále nie je ľahké, ani po 50 rokoch?! Je to pridlhá doba, už by sa to bolo bývalo malo ukázať… Dnes vidíme, že prípad Davídek / Javorová nie je epizóda, nápad, nezdržanlivosť, nezriadenosť, provokovanie a falošné prorokovanie ale proroctvo. Dokonca nie len obyčajné proroctvo, ale vskutku zradené proroctvo.

Po Davídkovi ostalo proroctvo, ktoré nemusí čakať na naplnenie v ďalej budúcnosti. On nezneužíval moc, žil proroctvo a naplnil ho. Úradná cirkev darmo bude dúfať, že jeho gesto upadne do zabudnutia. Už sa stalo! On to už naozaj spravil a ak sa raz aj iní muži v úradnej cirkvi uzvolia dať ženám rovnoprávnosť, tak budú za jeho prorockým činom zaostávať o 50, 51, 52, 53 … rokov.

Pri príležitosti Davídkovej storočnice a 50 rokov jeho prorockého činu pomyslite aspoň chvíľku na rímskokatolícke diakonky a kňažky v Čechách a na Slovensku. S rešpektom, s hrdosťou a vďakou.

Shares