SÚ AJ INÉ HLASY

Peter Križan28. 1. 2015

Ak máte chuť, prečítajte si o referende hlasy, ktoré lahodia môjmu sluchu.
Shares

Odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa k rozhodnutiu pléna ÚS SR vo veci PL. ÚS 24/2014

Odlišné stanovisko sudcu Ladislava Orosza k rozhodnutiu pléna ÚS SR vo veci PL. ÚS 24/2014

Kam smeruje pokus o ústavnú definíciu manželstva? Zmýšľanie aktivistov z Aliancie za rodinu veľmi dobre vystihuje romantické poškuľovanie za zákazom verejnej prezentácie homosexuality. Chcú vari posunúť Slovensko   k takým ľudskoprávnym štandardom, aké panujú v Rusku alebo v arabských štátoch? Ak je rodina na Slovensku v kríze, môžeme si za to predovšetkým my sami zlou kresťanskou výchovou a zlou kresťanskou zvesťou, ktorá kresťanské zásady odcudzila   a často sprotivila súčasnému človeku. Ondrej Prostredník

Za otvorený dialóg v cirkvách … jednanie (ERC) v sebe nesie skôr pachuť neslobody a totalitárneho zmýšľania, než snahu o vzájomný dialóg na ceste za Pravdou. Aktuálne sociálno-etické otázky sú pre nás výzvou, ktorá si vyžaduje dôkladnú diskusiu odborníkov a interdisciplinárne bádanie. Rôznorodosť teologických názorov na túto problematiku preto nie je prekážkou, ale legitímnou teologickou pluralitou, ako o tom svedčia rozmanité postoje zahraničných cirkví k týmto neľahkým otázkam. Martin Kováč, Samuel Jezný

Na Slovensku sa stal premýšľajúci kresťan nepriateľom Slovenskí biskupi už roky tak veľmi „chránia“ Boha a Cirkev, že sa postupne stali jedinými, pred ktorými by  ich bolo treba „ochrániť.“ Situácia za roky dospela až tak ďaleko, že každý, kto premýšľal inak ako oni, stával sa nepriateľom Boha a Cirkvi. Na Slovensku sa stal premýšľajúci kresťan nepriateľom číslo jedna. Prenasledovanie a trestanie každého s iným názorom stalo zbraňou v ich rukách. Karol Lovaš

Pri referende ide, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, o niečo viac, než len „o ochranu rodiny“… Čo tak „lacný“ prieskum verejnej mienky na dopyt po vzniku novej politickej strany stojacej pevne na kresťanských základoch? Ak sa však táto moja hypotéza potvrdí, pôjde o nemorálnu hru so slovenským voličom. No čo je ešte horšie, udeje sa za výdatnej podpory kresťanských cirkví na Slovensku. Túžba po moci neprestajne láka aj Cirkev. Zakaždým, keď uverila, že „môže“, zistila, že nemala. Karol Lovaš

Toto je krajina problémových heterosexuálov. … urobiť väčšinové referendum o otázkach homosexuálnej menšiny mi v mentálnych podmienkach dnešného Slovenska príde nefér. Ešte sme sa nenaučili vzájomnému rešpektu, stále sme dva dosť uzavreté svety, a za väčšinu, ktorej som členom, musím priznať pretrvávajúcu nízku mieru empatie. Samozrejme, aj dotknutá menšina má problém … väčší problém však cítim u väčšiny. Poviem to jemne: Aliancia za rodinu po prijatí ústavného zákona o rodine týmto referendom zákopy nezmenšuje, ale prehlbuje. Štefan Hríb

Připravovaný teror na Slovensku Slovensko teď … bude rozhodovat o tom, zda si zopakuje … klerofašistický Slovenský štát, anebo se vydá cestou humanistických hodnot sekulárního státu garantujícího svobodu vyznání, které jsou autentickým plodem křesťanství … slova koncilu, že „pravda nevznáší svůj nárok jinak než silou pravdy samé„ …

… ideologické základy kultury, která vede k diskriminaci, segregaci a posléze likvidaci skupiny občanů, kteří tak poslouží jako mocenský žebřík pro nositele domnělé „normality„… Lukáš Kohoutek

Kresťanský postoj k rodine nie je možné vyjadriť v referende odpoveďami na otázky, ktoré sú prinajmenšom sporné až zmätočné. Referendum problémy rodiny nevyrieši. Je len pokusom zakryť bezradnosť a strach z toho, že sa nevieme – naša spoločnosť ani my kresťania  – postaviť voči požiadavkám ľudí, ktorí o vzťahu s najbližším človekom začali hovoriť. Ak ich chceme súdiť, že o partnerskom vzťahu rozmýšľajú a cítia inak ako väčšina, problém bude niekde v nás. Ktovie, či sa nedotkli našej bolesti a neistôt. Anna Polcková

… k slovu sa bude musieť dostať aj umiernená šedá zóna … Naša skúsenosť masívne nekorešponduje s aktivistickým a zjednodušeným obrazom homosexuála, ktorý devastuje tradičnú rodinu. Postoj proti postoju tu však stojí dialogický postoj rímskeho biskupa a „referendachtivý“ postoj biskupov karpatskej kotliny. … je to výzva aj pre liberálne občianske prostredie. Kresťanskí “disidenti” budú potrebovať totiž jeho pochopenie a podporu. Inak ich nedemokrati demokraticky prevalcujú. Miro Kocúr

Ako je na Slovensku zvykom, chýba konštruktívna a odborná diskusia! Pri mnohých otázkach sa bavíme o komplexných problémoch, ktoré si vyžadujú prístup človeka s patričným vzdelaním a skúsenosťami. Namiesto toho za posledné mesiace absolvovalo vysokú školu s názvom „internet“ stovky ľudí, ktorí sa stali instantnými odborníkmi na rodovú rovnosť a psychológiu človeka. AZR túto tému a jej argumentáciu poňala veľmi nešťastným a nevhodným spôsobom, ktorý sa otočil proti samotnému referendu a je tiež dôvodom, prečo sa referenda nezúčastním ani ja. Michal Horňák

som celou svojou bytosťou za fungujúce a usporiadané rodiny a za výchovu detí v milujúcom sa prostredí. Obávam sa však, že blížiace sa referendum neurobí nič pre to, aby tento model fungoval. Zatiaľ spôsobilo len to, že polarizuje spoločnosť a dáva priestor nenávistným útokom na jednotlivcom či organizácie s opačným názorom. Ako niekto mohol schváliť takto nezmyselne položené otázky? Alebo v skutočnom naozaj vôbec nie je dôležitý názor ľudí a ide tu úplne o niečo iné? Tamara Tainová

Ak má referendum niečo spoločné s rodinou a jej ochranou, tak je to maximálne názov. Aliancia za rodinu hľadá príčinu problémov rodiny na Slovensku či dokonca rodiny ako takej, na nesprávnom mieste, ba čo je horšie, ona ju ani nehľadá. Nemusí, pretože ju už dávno našla, rovnako ako aj riešenie. V celkovej komunikácií Aliancie je možno badať viaceré manipulačné postupy ako napríklad využívanie strachu, či prezentovanie akýchsi pofidérnych výskumov. Tomáš Áč

A to sme doteraz nevedeli, že modernita (a pokrok) je naozaj aj problémová a dvojznačná? Kde je tá vysnívaná krajina istôt, prístav garancií a svet detskej nevinnosti? Schopnosť načúvať symbolickej reči rituálov a príbehov pre náboženstvo príznačná je iná odroda ako čudácke snívanie s otvorenými ústami pri občasnom pohľade na úpadok sveta. … dráma tohto úsilia je čosi iné ako spolitizované prekáračky o akceptácii partnerstiev homosexuálov. … arénou týchto zápasov sú konkrétne rozhodnutia a životy. Ľubomír Jaško

Shares