Rozhodovanie vo voľbách je komplexné, nevymeníme ho za zjednodušujúci pohľad biskupov

ok2116. 9. 2023

Vyhlásenie ok21 – Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia k Výzve slovenských katolíckych biskupov k parlamentným voľbám.

Obrzáok: Freepik

Shares

Slovenskí katolícki biskupi pripravili dva týždne pred parlamentnými voľbami vyhlásenie, ktoré sa túto nedeľu číta vo všetkých katolíckych kostoloch po celom Slovensku.

Vyzývajú v ňom veriacich zaujímať sa o celospoločenské a politické dianie a zúčastniť sa volieb. Hoci nedávajú konkrétne odporúčanie koho voliť, je zrejmé, koho odporúčajú nevoliť. 

Pre biskupov je rozhodovanie vo voľbách jednorozmerná úloha, rozhodovanie zjednodušili na vymedzenie sa po ideologickej línii. 

Je nám ľúto, že biskupi vo svojej výzve premeškali príležitosť vymedziť sa voči konkrétnym politikom a stranám, ktoré sa cynicky a prospechársky síce hlásia ku kresťanstvu a konzervatívnym hodnotám, pritom však ich predchádzajúce konanie v štátnych funkciách, politickom a spoločenskom účinkovaní (a často aj v ich osobnom živote) sú v priamom rozpore s kresťanským učením a dobrými mravmi.

V ok21 – Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia sme presvedčení, že rozhodovanie vo voľbách má byť komplexnejšie. Vo voľbách nejde o predstieranie zápasu dobra so zlom v kultúrnej vojne.

Nasledujúce voľby môžu rozhodnúť aj o tom, či Slovensko zostane právnym štátom, či zostane ukotvené v európskom civilizačnom rámci, či bude dobrým domovom pre nasledujúce generácie, či vyjde v ústrety menšinám, či bude hospodársky prosperovať a bude tak mať prostriedky, aby bolo možné postarať sa o chorých, starších a tých menej šťastných. 

Veríme, že sa kresťania pri svojom volebnom rozhodovaní vo svojom svedomí budú rozhodovať komplexnejšie a nie len na základe zjednodušených úvah kultúrnych vojen.

v Bratislave, 16. septembra 2023

Výbor ok21 – Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia

Shares