Vianoce ako sviatok inakosti

Martin Kováč25. 12. 2020

Nevolajme po návrate do „normálu“, žime inak: skromnejšie, solidárnejšie, zelenšie, ľudskejšie...
Shares

The Holy Family of the Streets, Kelly Latimore

„Prvé Vianoce” mali podľa biblických textov ďaleko od idylických predstáv. Nie je to len príbeh radosti a vôní, ale aj príbeh odmietnutia, neistoty, ťažkých podmienok, strachu a úniku. No možno nám práve tento chaotický rok môže napomôcť priblížiť sa autentickejšie k príbehu Ježišovho narodenia. V kruhu (či bubline) svojich najbližších a v chaose našich dní obrátiť svoje srdcia k tým, ktorí stoja na okraji dnes. Na naše tohtoročné vianočné prianie sme vybrali modernú ikonu. Autor je Kelly Latimore, nazval ju Svätá rodina pouličná (The Holy Family of the Streets) a obrázok doplnil citátom: „Kresťanská komunita je teda spoločenstvom, ktoré sa slobodne stáva utláčaným, pretože vie, že Ježiš sám definoval oslobodenie ľudstva v kontexte toho, čo sa deje maličkým. Kresťania sa nepridávajú na stranu utláčaných v zápase za spravodlivosť kvôli nejakému filozofickému princípu ‚dobra‘ alebo kvôli náboženskému cíteniu či sympatii s väznenými. Sympatie nemenia štruktúry nespravodlivosti. Autentická zhoda kresťanov s chudobnými sa nachádza v požiadavke, ktorú stretnutie s Ježišom kladie na ich vlastný životný štýl, požiadavke, ktorá spája slovo „kresťan/ka“ s oslobodením chudobných. Kresťania nezápasia za ľudskosť vo všeobecnosti, ale za seba samých a zo svojej lásky za konkrétne ľudské bytosti.James ConeGod of the Oppressed

Obráťme zrak na perifériu podobnú tej, v akej sa odohrával príbeh Ježišovho narodenia. Ježišov príbeh sa aj dnes odzrkadľuje v životoch opovrhovaných, utláčaných a odsúvaných na okraj: v deťoch, ktoré zostali odrezané od jedla či vzdelania, v tých, ktorí zostali bez príjmu, v ľuďoch bez domova, v životoch tých, ktorí museli pre vojnu alebo zlé sociálne podmienky opustiť svoje domovy, v starších, chorých a osamelých. Ježišov príbeh ale môžeme vidieť aj v tých, ktorí dnes nasadzujú životy pre iných: v lekárkach a lekároch v prvej línii, ľuďoch pracujúcich v sociálnych službách a pomáhajúcich profesiách, vo vedcoch a vedkyniach, ktorých súcit s trpiacimi vedie k novému poznaniu.

Mnohí dnes, v čase koronavírusovej pandémie, túžobne volajú po návrate do „normálu“. Ja však namiesto toho uvažujem, ako sa do toho pôvodného „normálu“ radšej nevracať – a namiesto toho uvažovať o živote a svete okolo nás inak: skromnejšie, solidárnejšie, zelenšie, ľudskejšie… Kiež by nám k tomu pomohli aj tieto Vianoce vo svojej netradičnej inakosti. Nech vás potešia aj vianočné obrazy alternatívneho ikonopisca Kellyho Latimora.

Prajeme vám aj s Luciou a Samkom pokojné sviatky so srdcom otvoreným pre tých, pre ktorých nie sú šťastné ani veselé!

Shares