Výsledky sčítania nepotešili nikoho, ale nakoniec sú spokojní všetci

Rastislav Kočan23. 1. 2022

Na Slovensku je o 300 tis. veriacich menej, katolícka cirkev je stále dominantná.
Shares

Je ešte v čerstvej pamäti, keď sa pred sčítaním obyvateľstva začiatkom roka 2021 viedli vášnivé kampane. Sčítanie sa stalo akoby bojiskom medzi dvoma tábormi. Jedna strana ho videla ako šancu znížiť vplyv cirkví na spoločnosť napr. aj znížením štátneho príspevku cirkvám. Na druhej strane tu vášnivé kampane, ktoré spájali zaškrknutie políčka v dotazníku s existenciálnym prihlásením sa k samému Kristovi.

Dá sa povedať, že tento súboj sa skončil remízou, ktorá nepotešila ani jednu stranu, ale nakoniec vyhovuje tak trochu všetkým.

Čo teda priniesli výsledky sčítania?

Počet tých obyvateľov, ktorí sa prihlásili k nejakej cirkvi alebo náboženskému združeniu klesol o približne 300 tis. obyvateľov. O približne rovnaký počet stúpol tých, ktorí sa so žiadnym náboženským združením neidentifikujú.

Na Slovensku zostala dominantná katolícka cirkev, hoci Rímsko-katolícka cirkev prišla o takmer 10% svojich veriacich (309 tis. ľudí). Ku Grécko-katolíckej cirkvi sa však prihlásilo o 11 tis. obyvateľov viac ako pred desiatimi rokmi. Na Slovensku sa tak ku katolicizmu hlási 3,26 mil. obyvateľov, čo predstavuje takmer 60% obyvateľstva. Za desať rokov počet katolíkov celkovo klesol o 8%.

K rôznym protestantským cirkvám sa hlási 416 tis. obyvateľov (necelých 8%), pričom jasne dominuje Evanjelická cirkev a.v., ktorej veriaci tvoria viac ako dve tretiny z tohto počtu. Aj v prípade protestantských cirkví bol zaznamenaný za uplynulú dekádu pokles počtu veriacich o približne 8%.

Sčítanie nám prinieslo aj iné zaujímavé výsledky, k budhizmu sa na Slovensku hlási 8 tis. obyvateľov, k prírodným náboženstvám 4 tis. a k hinduizmu necelá tisícka obyvateľstva Slovenska. K recesistickému náboženskému hnutiu Svedkovia liehovovi sa prihlásilo približne 14 tis. obyvateľov, čím sa  Svedkovia stali ôsmym najväčším náboženským združením na Slovensku a počtom svojich prívržencov preskočili 11 slovenských oficiálne registrovaných cirkví a náboženských združení.

Základné výsledky sčítania sú dostupné na webe Štatistického úradu.

Čo výsledky sčítania ukázali o slovenskej spoločnosti? Je Slovensko stále katolícke?

Za posledných 10 rokov sa určite znížil vplyv cirkvi na obyvateľstvo. Ale tento pokles je relatívne pomalý a určite pomalší ako v ostatných krajinách.

Za posledných 10 rokov prešla slovenská Katolícka cirkev viacerými krízovými obdobiami. V roku 2012 bol odvolaný arcibiskup Bezák, čo vyvolalo bezprecedentné  spontánne protesty veriacich. Počas uplynulých rokov bolo odhalených viacero prípadov sexuálneho zneužívania v cirkvi – najmä v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Katolícka cirkev (a viaceré protestantské sa pridali) sa však zmobilizovali a veľmi razantne sa zapojili celospoločenskej kultúrnej vojny, keď prostredníctvom viacerých s cirkvou spriaznených občianskych združení iniciovali referendum zameranom proti snahám LGBT komunity o rovnoprávnosť. Referenda sa zúčastnilo 20% obyvateľstva. Úspechom pre cirkvi môžeme označiť aj masové pochody „Za rodinu“.

Stávka na politicko-konzervatívne témy cirkvám evidentne vyšli, dokázali zmobilizovať jadro svojich veriacich a nechali zabudnúť na stále nevyriešené problémy. Na Slovensku v uplynulom desaťročí výraznejšie nezarezonovali ani reformné témy, ktoré postupne prinášal nový pápež František (Sčítanie obyvateľstva prebehlo ešte pred pápežovou návštevou, takže Františkova septembrová návšteva Slovenska sčítanie nijak neovplyvnila).

To, že sa niekto prihlási k cirkvi v sčítaní ľudu však automaticky neznamená, že je aj skutočným veriacim. Zaškrknutie žiadneho políčka z nikoho kresťana nerobí.

Výsledky sčítania však ani nemožno brať na ľahkú váhu. Ak sa 70% ľudí prihlási k nejakej cirkvi alebo náboženskému hnutiu a z toho 60% obyvateľov ku katolíckej cirkvi, znamená to deklaráciu istého kultúrno-spoločenského zakotvenia. To samo o sebe má určite vypovedaciu schopnosť o hodnotách a preferenciách slovenskej spoločnosti.

Podľa viacerých prieskumov (vrátane účasti na spomínanom referende v roku 2015), je na Slovensku 20-30% populácie, pre ktorých je príslušnosť k cirkvi dôležitá a má aj výraznejší vplyv na spôsob ich života. Aj toto percento, hoci je výrazne nižšie ako deklarácia v sčítaní, predstavuje pomerne veľkú skupinu
1-1,5 mil. obyvateľov Slovenska.

Aj aktuálne sčítanie však potvrdilo, že najväčšou náboženskou skupinou na Slovensku sú nepraktizujúci katolíci.

Súboj o interpretáciu výsledkov sčítania

Po súboji o „zaškrtávanie políčok“ v sčítaní teraz zrejme bude nasledovať boj o interpretáciu jeho výsledkov.

Katolícki aj evanjelickí biskupi v bezprostredných reakciách na publikovanie výsledkov síce vyjadrili ľútosť nad poklesom štatistík, v ich vyjadreniach však bolo cítiť hlboký výdych, že pokles nebol ešte výraznejší. Cirkvi sa tesne vyhli aj redukcii finančných príspevkov od štátu (ktorý by nastal, ak by sa s k cirkvám prihlásilo o pár desiatok tisíc obyvateľov menej).

Aj rôzne ateistické združenie, ktoré kampaňovali za prihlásenie sa k skupine „bez vyznania“ ocenili výrazný nárast samo-deklarovaných ateistov v sčítaní, ale ich vyjadrenia mali ďaleko od osláv víťazstva.

Slovensko v kontexte strednej Európy

Vývoj na Slovensku je iný ako v Českej republike. Tam podiel samo-deklarovaných veriacich prudko klesá dlhodobo od roku 1991. V aktuálnom sčítaní ( 2021) sa v Českej republike k nejakej cirkvi hlási len 13% obyvateľstva. K najväčšej Katolícke cirkvi sa hlási len 740 tis. obyvateľov Českej republiky (7% populácie), čo znamená za obdobie posledných 10 rokov pokles takmer tretinu.  Naopak, narástol podiel tých, ktorí sa označujú za veriacich, ale nehlásia sa k žiadnej konkrétnej cirkvi ani náboženskému združeniu (960 tis. obyvateľov).

So záujmom čakáme na výsledky sčítania obyvateľstva v Poľsku, kde sa v roku 2011 prihlásilo ku katolicizmu 88% populácie. Výsledky z roku 2021 by mali byť známe  v nasledujúcich týždňoch.

V Maďarsku bolo sčítanie presunuté až na druhú polovicu roka 2022, výsledky preto budú k dispozícii zrejme až na budúci rok.

 

Slovenský štatistický úrad publikoval zatiaľ iba základné výsledky sčítania. Po publikovaní podrobnejších údajov budem postupne publikovať ďalšie zaujímavé výsledky.

Shares