Kristus naozaj vstal (z mŕtvych)

Peter Križan4. 4. 2021

Štyri otázky o Veľkej noci
Shares

Gregor Schneider „Kreuzweg“ (krížová cesta), St. Matthäus-Kirche Berlin. Foto: Leo Seidl

Na veľkonočné otázky odpovedajú autorky a autori nekázní Denníka N:

Anna Polcková, evanjelická farárka, Veľký kostol v Bratislave

Tomáš Jellúš, jezuitský kňaz, rektor Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave

Peter Križan, predseda spoločenstva Otvorené kresťanstvo pre 21. storočie

Veronika Bruncková, architektka, spoluorganizátorka protestov Za slušné Slovensko

Odpovede všetkých spoluautorov si môžete prečítať, alebo vypočuť nahraté ich vlastným hlasom.

1. Kresťanský Kristus je obrovským paradoxom. Neuchopiteľný, večný Boh sa v ňom vtesnáva do obmedzenosti človeka a dokonca zomiera. Ako je možné tomu uveriť? A čo to pre vás osobne znamená?

Vieru overovanú skúsenosťou.

Každá skúsenosť, že sa dá vyhrať nad úzkosťou, depresiou a zúfalstvom a dokonca aj nad smrťou, nás posilňuje v nádeji, že s bohom vládzeme prekonať svoju obmedzenosť a dokonca že snáď môžeme aj nezomrieť naveky. Každé „ukrižovanie“, ktorého sme svedkami alebo ktoré zažívame na vlastnej koži, nám hovorí, že táto viera a takáto nádej je blbosť. V takej situácii sa cítime aj bohom opustení.

Pre mňa nie je paradoxon Kristus ako apoštolmi zvestovaný Pán. Pre mňa je paradoxon Ježiš – chlapík, ktorý to dal! Hoci vedel čo ho čaká, krvou sa potil, a predsa… Hoci ho na smrť umučili, opustili ho príbuzní, priatelia a opustil ho aj boh, a predsa … Hoci viem naisto, že aj ja zomriem, len neviem za akých okolností. A predsa …

To pre mňa znamená Veľká noc, s veľkým V, s veľkým N a so všetkými veľkými písmenami, ktorými píšeme jeden z najväčších sviatkov európskej kresťanskej civilizácie.

Vieru, overovanú skúsenosťou.

Gregor Schneider „Kreuzweg“ (krížová cesta), Madrid,Foto: Concentrico

2. Prečo si myslíte, že Ježiš sa po svojom vzkriesení ako prvým zjavil ženám? Prečo boli prvé, čo mu uverili, kým jeho chlapi ostali v strachu za zatvorenými dverami?

Bral by som prvoplánové vysvetlenie, že aj vtedy mali upratovanie a špinavú robotu na starosť ženy. Komu inému ako ženám sa mal „zjaviť“, keď chlapi neupratovali …

Pre mňa je dôležité, že ženy mali významnú úlohu v Ježišovom živote, pri jeho umučení, a že vydržali pri ňom kým nezomrel. Boli pri ňom aj pri balzamovaní a preto je úplne samozrejmé, že patria do jeho vzkrieseného zjavenia. Nie ako „jeho ženy“ na rozdiel od „jeho mužov“, ale jednoducho ako ony bez rozdielu. Na vtedajšiu dobu je to možno nepredstaviteľné ako dnes pre talibancov. Na dnešnú dobu je to možno nepredstaviteľné ako pre džendrových kresťanov. Čakám, kým si aj pápež uvedomí, že je len jeden z chlapov za zatvoreným dverami, kým ženy spolu s Ježišom obväzujú rany ľudí tohto sveta. Aby živých vyliečili. Aby zomierajúcich pripravili na budúci život. Aby mŕtvych spoluvzkriesovali.

3. Veľkonočné ráno si pripomíname pozdravom Kristus vstal z mŕtvych! a odpovedáme Naozaj
vstal (z mŕtvych). Čo si predstavujete pod Ježišovým zmŕtvychvstaním?

Verím, že Ježiš premohol smrť dávno predtým, než ho umučili a zavinuli do plachty. Chcel by som porozumieť, aký pozemský aj večný život si predstavoval Ježiš pre seba, pre svoje priateľky a priateľov.

A premýšľam, aký život by som ja chcel mať, aby som chcel žiť naveky. Zatiaľ viem, že by to mal byť život bez strachu zo smrti. Lebo inak by bolo každé zmŕtvychvstanie len večné predlžovanie zomierania.

Gregor Schneider „Kreuzweg“ (krížová cesta), Madrid,Foto: Concentrico

4. Slovné spojenie Veľká noc často používame bez toho, aby sme uvedomili jeho význam. V čom je pre vás „veľkosť“ Veľkej noci?

Ľudskú drámu hráme od nádeje pri narodení po sklamanie pri pohrebe. Čo je väčší sviatok? Narodenie alebo zmŕtvychvstanie? Vo veľkonočné ráno sme vážni a dôstojní, skôr ako čestná stráž pri božom hrobe, než by sme za hlaholu anjelských trúb vynášali vlajku víťazstva do nebies. Prevláda teologický význam sviatku a bujarú radosť si odkladáme skôr na pohanský pondelok. Chcel by som raz prežiť veľkonočnú radosť zo zmŕtvychvstania tak naplno a nenútene ako vianočnú radosť z Narodenia. Veľkosť Veľkej noci by sme mohli dosiahnuť veľkou vianočnou spontánnosťou.

Shares