Kúsočky adventu budú už onedlho celé Vianoce

Peter Križan26. 11. 2023

Dejiny sú adventom božieho kráľovstva, ktoré keby nebolo už tu, tak nemá ako prísť

Shares

Foto: Yaro Kupčo, 2021

Nedeľná nekázeň denníka N a odkaz na podcast.

Na Vianoce si pripomenieme, že Ježiš sa narodil medzi nás. Do adventnej prítomnosti si môžeme preniesť džinglbels z minulého roka, ale aj vianočnú budúcnosť, lebo kúsočky dnešného adventu budú už onedlho celé Vianoce.

V advente sa rôznym spôsobom pripravujeme na oslavu narodenín malého Ježiška. Kto je zvyknutý chodiť častejšie do kostola, má možnosť privstať si na roráty, keď sa ešte pred východom slnka spieva hymnus roste nebesá a pršte spasiteľa.

Na adventných trhoch si môžeme vyhliadnuť vianočné darčeky, postretať priateľov, ochutnať dobroty. Keď sa zrazu stánky zatvoria, vnímame to ako niečo nepatričné, už nám prirástli k zvianočnenému srdcu. Keď potom zacengá zvonček, podarúnky sú už dávno pod stromčekom. Hrali sme s nimi skrývačku aj kvôli minútke prekvapenia, aj aby sme sa dlhšie tešili z obdarovania. Deťom predlžujeme čaro Vianoc vysvetlením, že darčeky nosí Ježiško, lebo býva v srdiečku ich rodičov. A je to tak, lebo darčeky, ktoré by neboli už v advente, by neboli ani na Vianoce.

Advent a Vianoce, sú ako Ježišovo učenie o božom kráľovstve, ktoré môže nastať len za predpokladu, že už je tu. Naše skromné ľudské dejiny sú adventom božieho kráľovstva, ktoré keby nebolo už tu, tak nemá ako prísť.

Vedcami predpokladaný veľký tresk nie je to isté ako Ježiš-alfa a ani Ježiš-omega nie je hypotéza brány do paralelného vesmíru. Ježiš je alfa aj omega božieho kráľovstva tu a teraz, v Ježišovi sa pre nás náhle narodilo a chceme aj v ňom žiť, aj sa ho dožiť.

Žijeme v kratučkom časovom intervale, ktorý je tak obmedzený, nakoľko vládzeme dovidieť príbeh ľudstva a človeka. Ježišovu výzvu, aby sme sa znova narodili a hľadali najprv kráľovstvo božie, môžeme v advente okúsiť. Oslava Vianoc je nám zrozumiteľnejšia a emotívne bližšia ako Veľká noc.

Advent nestačí dať do kalendára, aby sme vedeli, na kedy pripadne 1. adventná nedeľa v roku 2525. Božie kráľovstvo netreba hlásať, vieme, že ním máme byť. Vieme, čo máme zo seba spraviť, čím sa máme stať, do akého človeka sa máme znova narodiť. Prajem nám všetkým, aby sme sa znova narodili už v tohtoročnom advente. Nie až po vojne.

Shares